csic-generic-01

 

El CSIC és un organisme públic de recerca, autònom, de caràcter multisectorial i multidisciplinari, adscrit al Ministerio de Educación y Ciencia.

 • Té personalitat jurídica i patrimoni propi, i implantació a tot el territori estatal.
 • El CSIC té 125 centres a tota Espanya.
 • A Catalunya el CSIC té 17 centres d’investigació i un equip humà de més de 1.300 persones treballant en línies diverses que s’agrupen en sis àrees.
 • Àrees del CSIC a Catalunya : Biologia i Biomedecina, Humanitats i Ciències Socials, Recursos Naturals, Ciències i Tecnologies Físiques, Ciències i Tecnologies Químiques i Ciència i Tecnologia de Materials.
 • S’afegeix, a més, la Delegació del CSIC i la Residència d’Investigadors CSIC - Generalitat de Catalunya.
 • L’activitat científica dels centres es tradueix en aproximadament 500 projectes d’investigació que es desenvolupen simultàniament cada any, més de 900 publicacions (el 70% són articles publicats en revistes del Science Citation Index) i la participació en més de 800 congressos

Entre els Centres podem destacar, fixant-nos en els seus objectius, :

 • Humanitats i Ciències Socials : Institut d’Anàlisi Econòmica ; Institució “Milà i Fontanals”
 • Biologia i Biomedicina : Centre d’Investigació Cardiovascular; Institut de Biologia Molecular de Barcelona; Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona; Laboratori de Genètica Molecular Vegetal.

 

csic-generic-02

 

ÀMBIT DE LA COL·LABORACIÓ

S’acordà – a novembre de 2006 – iniciar entre el C.S.I.C. a Catalunya i Fatec la col·laboració atenent dos aspectes :

 1. Co-organitzar i celebrar un primer cicle de ponències-coloqui “Envelliment i Ciència” a la seu de la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya (Hospital, 64 de Barcelona).
 2. Endegar un treball conjunt per tal d’aconseguir la creació i funcionament del que podria ser Consell Assessor d’Experts de Fatec. Grup humà integrat per destacats professionals de diversos sectors i disciplines. Les relacions de Fatec es van veure reforçades per la Delegació del CSIC a Catalunya.

 

DEBATS "CIÈNCIA I ENVELLIMENT"

Vuitè cicle

Sisè cicle

Cinquè cicle

 • 16 de febrer de 2011 - Del dret d’accés i de participació als mitjans de comunicació audiovisual.
 • 20 d’octubre de 2010 - Bloc testamentari: impost de successions i altres despeses. Tutela i curatela.

Quart cicle

 • 07 d’abril de 2010 - Del dret al deure de vida i mort dignes. PRIMERA PART: Recerca i ciència sobre la vida i la mort dignes. SEGONA PART: Vida i mort dignes, CONDICIONS socials, culturals, familiars, econòmiques, . . . POSICIONAMENTS ideològics, bioètics, praxis mèdica, demandes del malalt, legislació vigent, . . .

 

csic-generic-03

 

Tercer cicle: "Salut i medi ambient"

 • 15 de juny de 2009 - És bona l’aigua que bevem?
 • 03 de juny de 2009 - Salut i medi ambient. El cas de l’Atlas de la Salut a Espanya
 • 26 de maig de 2009 - Quin aire respirem?

Segon cicle

 • 3 de març de 2008 - La gent gran en una societat no avançada. El món de l’Àfrica.
 • 25 de febrer de 2008 - El turisme residencial. Nou fenomen europeu.
 • 18 de febrer de 2008 - Sessió inaugural: Dr. Salvador Giner de San Julián. Sociòleg i president de l'Institut d’Estudis Catalans.

Primer cicle: "Amb la ciència, una aproximació a l’envelliment Recerca, salut i activitat física"

 • 12 de juny de 2007 - RESPECTE i DIGNITAT . Situació legal de respecte a la pròpia voluntat
 • 8 de maig de 2007 - RECERCA, SALUT I GENT GRAN
 • 10 d’abril de 2007 - FER-SE GRAN A LES SOCIETATS AVANÇADES

 

Més informació: