estalvis-fatec

Des de FATEC volem cridar l'atenció sobre la situació incerta que estem vivint actualment referent als estalvis en forma de PARTICIPACIONS PREFERENTS i SUBORDINADES. Han passat casi dos anys des de l'esclat del problema que tant afecta a la gent gran i encara ara una gran part dels afectats no solsament no tenen una solució sinó que veuen com les noticies diverses a través dels mitjans de comunicació, preveuen la possibilitat de pèrdues de extraordinària magnitud en els nostres estalvis.

Ens preocupa haver constatat  que aquesta situació problemàtica ha esdevingut bàsicament per una informació incompleta, confosa o amb engany premeditat  de les entitats financeres cap als seus clients. Això les hauria d'obligar a buscar unes solucions que no resultessin oneroses per als estalviadors.

Cliqueu i obtingueu el full FATEC dels estalvis tot seguit:

Amb aquesta guia podeu fer que el responsable del banc o caixa us CONCRETI les condicions dels vostres estalvis ja depòsitats o encara pendents de decidir.

Com una ajuda, també podeu llegir el següent

Hem treballat i ho continuem fent, tant amb el Congreso de los Diputados com fins la última Agència d'una caixa d'estalvis, passant per les administracions implicades i les altes instàncies bancàries.

A continuació trobareu el detall de la situació en que es troba, a data d’avui, aquest assumpte en cadascuna de les entitats financeres que operen al nostre país.

Però abans, des de FATEC volem deixar ben clara la nostre postura al respecte:

 1. Les participacions preferents són un tipus de producte bancari que no havia d'haver estat ofert al públic minorista, és a dir, la gent del carrer no experta en temes financers i borsa.
 2. És per això que a FATEC comprenem el desengany, la frustració i en molts casos la desesperació de molta gent gran, quan a l'anar a buscar els seus estalvis, s’han trobat en l’impossibilita’t de realitzar-los. No podem entrar en la valoració de si una demanda judicial és pertinent.
 3. És per això que a partir d’ara, recomanem que les propostes de qualsevol responsable d’una entitat financera, d’entrada no siguin acceptades sense més, i sí en canvi, s’acudeixi a un assessor, un gestor o especialista en patrimoni.

 

NOTA IMPORTANT: És probable que les entitats proposin el bescanvi per productes híbrids, en especial per accions. Atenció a que no resulti un altre engany! Des de FATEC estarem amatents a les novetats, però sobretot: en aquests casos, consultin a un gestor o advocat, NO SIGNIN RES SENSE ASSESORAMENT D'UN EXPERT EXTERN!!

 


 

Novetats a 06 de juny de 2013

Després de la subhasta fallida de Catalunya Caixa, el Govern de Madrid conjuntament amb Bankia, CatCaixa i Caixa Galicia i mitjançant el FROB, anuncia la creació del mètode d'arbitratge per les participacions subordinades a termini. Això sí, amb fortes limitacions i de moment la mancança de líquid fa que aquest tema no camini mes enllà dels tràmits burocràtics.

El mètode d'arbitratge ja està en marxa: Catalunya Caixa està resolent moltes inversions salvant quasi el 100 % del import invertit. El tema de Bankia, avui per avui, està encara per veure, pendent dels primers laudes.

El més important ara, per als estalviadors fóra de l'arbitratge.

 

 


 

 

CATALUNYA CAIXA (Catbanc). Actualitzat a 17 de juny de 2013

Les inversions en productes híbrids (preferents i subordinades) que NO han estat incorporades a arbitratge, es regiran pel dictamen del FROB, que es pot obtenir en un enllaç en aquesta mateixa pàgina. A continuació resum de com queden aquests productes de Catalunya Caixa:

 1. En condicions diferenciades, tots els productes es podran reconvertir en efectiu o en accions.Però no oblidem que ningú sap quin es ni serà, el valor de la acció. Per tant, no es vàlid comparar els bescanvis entre les dues solucions. El que ens dóna de veritat una concreció de les pèrdues (perquè en tots casos es perd) és el bescanvi a efectiu.
 2. Ni dipòsits ni accions poden donar una certa seguretat de futur a curt i mig termini, per la qual cosa sigui el que sigui que es decideixi, el millor càlcul per valorar la situació és sempre sobre el bescanvi en efectiu. I veiem més endavant com surt això:
 3. Tinguem en compte que a sobre del tant per cent de "quita" hi ha després un 13,8% de "quita" addicional sobre l'efectiu net del “Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)”. No s'estan de res....!
 4. Resum de dades, tenint en compte que l’entitat podrà fer algunes petites variacions, sobretot en funció de les dates d'emissió de cada producte.
  • Deute subordinat amb venciment : quita del 10 % +13,8 % = 22,4 % de pèrdues
  • Participacions Preferents: quita del 61 % +13,8 % = 66,4 % de pèrdues
  • Deute subordinat perpetu: quita del 35 % +13,8 % = 44,0   % de pèrdues
 5. Els diners en efectiu seran sense restriccions (permanència, reconversions, etc.). Ni accions ni dipòsits permeten tenir una idea real del seu valor, donada la situació d'aquesta Entitat. Catalunya Caixa ens informa que els efectius que es deixin a les seves caixes, rebran una compensació de "fidelització" que podria arribar a ser de certa importància  (no existeixen dades encara)
 6. Si hi ha una nova llista d’inversions per arbitratge, ATENCIÓ: aquest arbitratge serà sobre el resultat del quita, no sobre el nominal!!
 7. Recomanem anar a l’agència corresponent de Caixa Catalunya per cada cas concret, tenint en compte que el dia 12 de juliol expira el termini per decidir, i millor decidir nosaltres que ells per compte nostre.

Sigui com sigui, les directrius en aquests casos ja estan en mans del Govern i pensem des de FATEC, que una tramitació amigable amb les entitats no conduiran a cap solució. Qui cregui que en la compra al seu dia d'aquest productes va ser enganyat, pensem que cal fer una consulta a un bufet legalista.

 

LA CAIXA (Caixabanc)

Se'ns informa que el 70 % que en el seu dia es va invertir a 10 anys vista, dins la proposta de l'entitat en el bescanvi de les preferents, té ja un valor de compra similar o superior al nominal.

Per això, qui vulgui recuperar aquest import, només ha d'anar a l'àgència de La Caixa i ordenar la seva venda: aconsellem, això sí, concretar el valor a percebre

 

REPSOL

Ha arribat a un acord per retornar el nominal invertit al seu moment en preferents a través d'entitats d'estalvi. És probable que vulguin rescatar un diferencial de l'interès pagat durant aquest temps, però aixó no representarà mai més d'un 2... 4 %.

Cal anar a l'agència de la caixa corresponent i demanar el seu rescat.

 

BANCAJA i CAIXA LAIETANA (Avui en el Grup BANKIA)

En teoria havien de seguir les pautes marcades per a Bankia al 100%, però com les circumstàncies en que van anar a parar els clients a aquest grup, poden contenir irregularitats, hi han accions judicials que estan fallant en contra de l'entitat financera.

Com cas molt exemplar, està la imputació judicial d'un director de Bancaja per la venda de 100.000 € de preferents.

Nosaltres pensem que aquests clients no haurien de renunciar a una consulta legal.

El Govern de Madrid es debat entre l'interès de "salvar" Bankia al preu que sigui, i la por d'un escàndol en el que tota una primera fila del PP estaria propera a una imputació judicial (començant per el Sr. Rodrigo Rato). I això, l'inversor enganyat, ho ha de saber i obrar en conseqüència.

 


 

Algunes adreces de bufets legalistes especialitzats:

Web: http://www.net-craman.com

 


Per a més informació, recomanem veure els següents vídeos, extrets d'una entrevista que va fer TV3 a membres de Fatec per parlar de la qüestió:

 

 

A continuació trobareu el detall de la situació en que es troba, a data d’avui, aquest assumpte en cadascuna de les entitats financeres que operen al nostre país.

 

Però abans, des de FATEC volem deixar ben clara la nostre postura al respecte:

 

1) Les participacions preferents son un tipus de producte bancari que no havia de haver estat ofert al públic minorista, es a dir, la gent del carrer no experta en temes financers i borsa.

 

No solsament això, sinó que hi han recomanacions expresses d’organismes com la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ho desaconsellava, i malgrat això, algunes entitats van seguir oferint-les.

 

2) Es per això que a FATEC comprenem el desengany, la frustració i en molts casos el desesper de molta gent gran, quan al anar a buscar els seus estalvis s’han trobat en l’impossibilita’t de realitzar-los.

 

3) La majoria d’entitats van oferint la conversió d’aquests productes en d’altres de avantatges mes o menys adients. Altres entitats, la majoria per estar intervingudes o nacionalitzades, tenen problemes per oferir solucions i encara no han proposat res en concret.

 

4) No podem entrar en la valoració de si una demanda judicial es pertinent. Acceptant que la desinformació rebuda i l’oferta del producte, fent cas omís de les recomanacions puguin ser considerades al seu moment com un engany, a ningú se li escapa que el camí "legalista" ofereix al nostre país no poques dificultats. Es mes, cal tindre en compte que cada cas pot presentar diferencies bàsiques (edat del client de l’entitat, tipus de contracte, data de la signatura, etc ).

 

5) Es per això que a partir d’ara, recomanem que les propostes de qualssevol responsable d’una entitat financera, d’entrada no siguin acceptades sense mes, i sí en canvi, s’acudeixi a un assessor, un gestor o especialista en patrimoni.

 

 

A continuació expliquem la situació de cada entitat sense entrar en les consideracions de la seva actuació en el passat:

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CAIXA (CAIXABANK)

 

Proposa la reconversió del 70% del capital en obligacions subordinades a 10 anys al 5 % d’interès.

 

I el 30% restant en obligacions convertibles en accions al preu del dia de la compra. La meitat a 6 mesos i l’altre meitat a 18 mesos.

 

El capital es conserva, malgrat que el 70% a 10 anys vista i el 30% en accions, per el públic en general que no acostuma a seguir les variacions borsàries, els obligarà a fer-ho o a vendre-les enseguida.

 

Sembla ser que en cas de necessitat, i a compta del 70 %, es pot disposar de líquid amb crèdit a valor zero, es a dir, els interessos que es pagarien per el crèdit, es compensen amb els que es cobren per les obligacions contractades. Això es sens dubte, una ajuda respecte la seva liquiditat.

 

La situació actual ens fa aconsellar que es contracti la conversió proposada per aquesta entitat.

 

 

 

CATALUNYA CAIXA

 

Com està nacionalitzada casi al 100 % encara no ha rebut l’autorització per fer públiques les seves propostes.

 

Cal esperar!

 

 

 

 

BANC DE SABADELL

 

Proposa la reconversió al 90% en accions (pèrdua del 10% del capital) però si no es venen en un any, aquest 10% es recupera.

 

Es clar que avui en dia ningú sap què passaran amb les accions del Banc a un any vista. Per tant, per un públic no expert, s’ha de plantejar que aquesta conversió pot costar un 10% del capital. Si no les vol vendre, teóricament dintre d’un any recuperarà el 10% retingut, però tot dependrà del valor de les accions aquell dia...

 

Recomanem que es posin en mans d’un expert per estudiar el millor en cada cas particular: que ens aconselli si convé mes vendre.les o si de moment retindre.les, i en aquest cas ens pugui anar informant de les oscil·lacions del seu valor per si cal prendre decisions en un moment determinat.

 

 

 

 

 

 

CAIXA PENEDES (BANCO MARE NOSTRUM)

 

Des de gener de 2012 no te una proposta oficial (fins el desembre passat havia reconvertit les preferents al 100% del capital) que s’espera per abans de fi de febrer. Ja veurem...

 

Cal esperar !

 

 

 

CAJA MADRID (BANKIA)

 

La situació es una mica confosa degut a que sembla que, malgrat tindre deutes extraordinàries, manté certs plans expansius. "Sembla ser" que això fa que encara no presenti cap proposta al dia d’avui. Les seves preferents estan baixíssims i per tant, ...

 

cal esperar.. i estar molt amatents !!

 

 

 

BANC DE SANTANDER

 

La mes clara: transformació immediata de les preferents a accions al 100%. No podem afegir res mes. Si es vol es venen i si no,... a especular amb els dividends que poden donar o esperar que pugin i vendre-les a la borsa.

 

Si no es venen d’immediat, cal assessorar-se amb un especialista!

 

 

 

 

ENTITATS INTERVINGUDES: UNNIM, CAM, CAIXA GALICIA, CAIXA NOVA, ETC...

 

Es un grup d’alt perill per que el seu valor legal es proper al zero, així que mentras no es faci oficial la seva postura s’ha d’estar molt al aguait.

 

Una particularitat es la que ofereix la CAM, que al ser comprada per el Banc de Sabadell, el contingent de les preferents no se sap si serà tractat per l'Estat o per el mateix Banc.

 

Cal esperar !