La Degana del Col·legi d’Advocats acompanyada de personalitats i entitats diverses, ha endegat una iniciativa per mediar en el conflicte entre Catalunya i Espanya, que cada dia rep mes adhesions.
Les persones d’edat catalanes, de qualsevol signe, avui molt preocupades, a ben segur que creuen que es una molt bona eina per resoldre la situació, en la que caldrà escoltar al altre, admetre que ningú té la veritat absoluta i que inevitablement s’haurà de trobar la solució.

Per això Fatec, la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, també s’adhereix a aquesta bona iniciativa.

L’edat i les experiències que els grans hem viscut ens fan dir, als dirigents catalans i espanyols, que la supèrbia, l’orgull, els interessos polítics, el corporativisme, la idea de ser propietaris dels països i de la interessada interpretació de les lleis, amaguen una evident incapacitat política per respectar la diversitat d’opinions, per entendre el moment històric, per crear i gestionar el millor futur.

 

Per la Comissió Permanent

Josep Carné i Teixidó
President

6 d’octubre de 2017