Quan parlem de maltractaments a la gent gran, de seguida ens vénen a la memòria agressions físiques, però existeixen més tipus de maltractaments: psicològic, negligència, econòmic, abandonament, vulneració dels drets, etc.

 

Oficina d'atenció al maltractament

El maltractament físic, psíquic i econòmic contra qualsevol persona i particularment les grans no és admissible. Si en tenim coneixement, sigui a la família, veïnat o entorn, denunciem-lo.

L'oficina d'atenció al maltractament de Fatec està preparada per assessorar i ajudar a persones maltractades o a les persones que tinguin coneixements de maltractaments i a rebre denúncies anònimes a través dels següents mitjans

Aquesta denúncia, garantint l'anonimat, serà traslladada a la Fiscalia Superior de Catalunya, que actuarà d'ofici.

No permetem cap abús. Siguem solidaris. És la nostra responsabilitat.

 

Documentació

En els següents apartats podrà trobar informació específica sobre maltractaments i abusos:

  • Llibre "Investigació sobre maltractaments econòmico-financers a les persones grans de Catalunya 2006-2007": informe de resultats de les enquestes del projecte Daphne. Es tracta d'un treball pioner fet a 1.000 persones grans d'arreu d'Europa, a més de professionals com metges, sociòlegs, advocats, polítics, etc, en el qual es reflexa l'impacte real dels maltractaments econòmics dins la unió Europea. Llibre editat per Fatec en català.
  • Document de presentació: a què ens referim quan parlem de maltractaments a la gent gran?
  • Projecte europeu DAPHNE II:programa europeu per a combatre la violència contra les persones més dèbils , els infants i les dones grans. La FIAPA va presentar un projecte al 2005, que va ser acceptat per la Comissió Europea sobre: Investigació dels maltractaments econòmics – financers a les dones grans.
  • Informe "Els Maltractaments vers les Persones Grans a Catalunya": els maltractaments commouen per la magnitud del problema, afecten molta gent, i qüestionen el comportament individual, les relacions interpersonals, comprometen aspectes ètics en la praxi professional i els valors socials imperants. La Dra. Mercè Tabueña ens mostra el seu estudi sobre aquesta problemàtica.
  • Comunicat: "Millorant la llei - Defensant els vulnerables". Proposta de Fatec per tal de modificar l'Art. 268 del Codi Penal (que diu que els delictes econòmics dins el si de la família no són perseguibles criminalment, excepte si hi ha violència o intimidació) afegint "o abús de la vulnerabilitat de la víctima, sigui per raó d'edat o per tractar-se d'una persona amb discapacitat". La proposta fou acceptada el juliol de 2015.

 

Més informació