x eurosEl passat mes de maig un grup d’Entitats socials entre les que hi ha la FATEC vam presentar un manifest conjunt sobre la injustícia social que pateixen les persones grans i les dependents en relació al pagament del IVA quan es troben en situació de dependència i necessiten serveis d’assistència professional, tota vegada que en residències i centres de dia privats s’ha de pagar un IVA del 10% quan per el mateix servei en un centre concertat o públic és del 4%.

Sobre aquesta petició d’equiparació finalment ens satisfà informar que el 4 de juliol ha sortit publicat al BOE la modificació de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit que amplia l’aplicació de l’IVA superreduït (4%) a la majoria de les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS) i que beneficia des d’avui a 14.000 catalans.

Aquest és un primer pas per aconseguir l’equiparació de l’IVA per a tots els serveis de dependència. Continuarem col·laborant per treballar amb les administracions i amb els partits polítics per tal que en el proper exercici pressupostari es pugui generalitzar aquesta unificació de l’IVA a totes les persones que necessitin atenció i assistència professional a tot l’estat.