x eurosFATEC no podria tenir major satisfacció, en conèixer l’acord pres ahir, dia 26 de setembre de 2108, per el que la Comissió del Pacte de Toledo, en el Congrés de Diputats, recomana al Gobierno espanyol que aprovi incrementar les pensions en l’IPC real anual, el que farà que al voltant de 9 milions de pensionistes i llurs famílies mantinguin la seva capacitat de despesa econòmica.

Fatec vol assenyalar que la revalorització de les pensions i que el seu nivell permeti a tots els pensionistes mantenir una capacitat de despesa suficient, és de la major importància per l’economia general, per mantenir la capacitat de fabricació i venda de les empreses de bens i serveis variadíssims, que mantingui els llocs de treball i eviti una recessió general per manca de compra, d’un sector de població de l’ordre de 20% del total de ciutadans.

Fatec ha treballat intensament aquest assumpte en el marc de multitud de reunions amb els Diputats catalans presents en el Pacte de Toledo, amb responsables politics diversos, mantenint una pressió constant que, afegida a les accions del propis pensionistes i d’altres entitats, ha donat aquest bon resultat.

Ara cal que un cop treballada en el marc del Diàleg Social, per les vies Parlamentaries adients i el Gobierno, s’aprovi i es comenci a pagar el mes aviat possible, anul·lant el que marcava la Llei 23/2013 i, per tant, eliminant l’aplicació regular del Factor de sostenibilitat i l’Index de revalorització del Sistema de pensions que condemnava als pensionistes a una practica congelació que es el que significada l’augment anuals del 0,25%.

 

Barcelona, 27 de setembre de 2018