lema: 30 ANYS TREBALLANT PER LA GENT GRAN D'ARA I DEL FUTUR
 

El 10 d'abril de 2013 celebràrem l'Assemblea General Ordinària de FATEC al Paranimf de la Universitat de Cervera (Lleida). amb l'assistència d' un total de 393 participants procedents de 27 diferents comarques, que són: compromissaris amb dret a vot, delegats membres de casals, associacions de gent gran federades, socis individuals i altres membres de Casals de Catalunya.

Presidiren l'acte inaugural: Ilm. Sr. Ramón Royes, Paer en Cap de Cervera, Sra. Dolors Gordi, Secretària de Família de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Mario Cugat President de FATEC.

M.Cugat agraí molt cordialment la presència de les autoritats, compromissaris i membre de la FATEC, i presentà una reflexió sobre els difícils moments actuals proposant que, com varem haver de fer en el passat, encoratgem als nostres donant-los pau, i esperança en que, treballant de valent, la seva vida tornarà a ser millor.

Sra. Dolors Gordi saludà i agraí la invitació, en nom de la Consellera, presentant les diverses actuacions previstes pensant, no tant en l'edat de les persones sinó en les seves necessitats, i remarcant la importància que entitats com FATEC col·laborin posant en valor l'aportació de la gent gran.

Sr. Ramón Royes donà la benvinguda als participants, valorant que les persones grans, mantenint l'esperit crític, col·laborem en enfortir el país, Catalunya ha de guanyar llibertat. Hem de ser capaços de ser lliures i independents.

Inaugurada oficialment l'Assemblea es constitueix la mesa de Presidència per fer el seguiment de l'Ordre del Dia:

 • Aprovació de l'Acta de l'Assemblea de 2012, per unanimitat.
 • Admissió de nous socis (4 Entitats federades i 3 Entitats adherides) per unanimitat
 • Lectura de la Memòria d'Activitats 2012
 • Aprovació de l'Estat de comptes de 2012, per unanimitat.
 • Aprovació del Pressupost 2013, per unanimitat.

A continuació es tracte el punt 7. Proposta sobre el dret a decidir:

El President informa que, el Parlament de Catalunya, en data 23 de gener de 2013, va votar per 85 vots a favor, (que representen el 66,4% dels diputats del Parlament), 41 vots en contra i 2 abstencions, la Resolució 5/2012 per la qual s'aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. Avui, doncs, a Catalunya, la ciutadania té el repte de poder decidir lliurement com volem que es situï el nostre País en relació a Espanya i en el context internacional.

Per aquest fet els membres de la Junta Directiva, en la seva reunió ordinària del dia 27 de febrer d'enguany, va decidir presentar a votació de la XXX Assemblea General Ordinària d'avui, per via de papereta i en votació secreta, el següent text:

La XXX Assemblea General Ordinària de FATEC, aprova adherir-se al posicionament del nostre Parlament i demandar que els ciutadans de Catalunya puguin exercir lliurement el dret a decidir el futur del país.

El resultat de l'escrutini fou el següent:

 • Total de paperetes dipositades: 83
 • Vots en contra: 12 (14'4%)
 • Vots en blanc: 11 (13'3%)
 • Vots a favor: 60 (72'3%)

Acord: La proposta queda aprovada per majoria absoluta, segons consta en l'Acta.

Seguidament es tracte els següents punts de l'Ordre del dia :

 • Commemoració dels XXX Aniversari, amb unaprojecció inspirada en l'Auca de la FATEC
 • Intervenció del President: presentà una reflexió sobre la feina feta elsdarrers 12 anys, fent un reconeixement el paper fundacional de les entitats quedonaren peu a la aleshores anomenada Federació d'Associacions de la Tercera Edat deCatalunya, i acabant amb un recordper els nostres presidents, Ramón Faus i Esteve, Narcís Nadal i Ollé, JosepRoig i Serra i Ferran Ariño i Barberà a qui manifestà el nostra respecte,agraïment i record permanent.

Sense més temes a tractar, el presidentadreça unes paraules finals d'agraïment per la participació i l'assistència deles persones presents, i dona per clausurada la XXX Assemblea General Ordinària 2013, a les 13,30 hores.

Posteriorment es fa un dinar de germanor alRestauant Sommelier Hostelera S.L. (Fenollerres)

Lluís I. Dietrich i Castells / Secretari de FATEC

Cliqui la imatge per veure la galeria fotogràfica de l'acte

30-assemblea-cervera

 

Més informació: