x pobresa energeticaEl 13 de març FATEC ha presentat unes aportacions al ”Borrador para la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética” elaborat pel Ministerio para la Transición Ecológica dins el termini de consulta pública establert.

Aquestes aportacions s’han extret de l’experiència recollida en la tramitació de sol·licituds del bo social que portem a terme dins el projecte Lluitem contra la Pobresa Energètica i volen recollir els aspectes més rellevants que afecten a la gent gran en aquest tema.

Si voleu podeu consultar-les al següent enllaç: