x eleccions 01Benvolguts/des:

Aquest mes es celebraran les eleccions municipals, en les que ens hi juguem les polítiques de proximitat que més directament ens afecten i creiem que les persones grans tenim l’oportunitat i potser l’obligació de demandar, als Partits i Coalicions que ens volen representar, que apliquin polítiques que permetin construir un Municipi més amigable amb la gent gran.

Som conscients de que en cada Municipi hi haurà problemes o necessitats diferents, però des de FATEC els animem a proposar que s’apliquin les millores que considerin imprescindibles i necessàries per construir un espai comú i un futur que ens permeti viure i envellir amb dignitat.

A tall d’exemple, des de la nostra Federació, ens hem permès adjuntar una sèrie de demandes generalistes per si els poden ajudar a construir les seves en particular:

 • Un programa amb finançament per realitzar petits arranjaments gratuïts a les llar de persones grans, per l’accessibilitat, adequació i millora dels seus habitatges envellits.
 • Que s’apliquin preus subvencionats pels casos de necessitat a les persones grans, en el subministrament d’aigua, llum, gas, taxes municipals, IBI, etc.
 • Posar a disposició dels usuaris grans amb problemes de mobilitat un servei de desplaçament adequat que permeti arribar als serveis sanitaris.
 • Donar suport econòmic per el manteniment, sosteniment i millora dels Casals i Equipaments cívics de la gent gran del Municipi.
 • Posar a disposició, de forma gratuïta, programes de formació de les noves tecnologies per ajudar a les persones d’edat en l’ús i adaptació a les mateixes.
 • Adequació dels parcs per que siguin espais de descans, tant a l’hivern com a les èpoques de calor.
 • Adaptar les voreres perquè els vianant hi puguin circular amb seguretat i que estiguin adaptades per les persones amb mobilitat reduïda.
 • Establir rutes urbanes per barris, per potenciar les passejades de les persones grans.
 • Potenciar un comerç de proximitat de qualitat, per la importància que té per la gent gran que tenen dificultats de desplaçament a les grans superfícies.
 • Potenciar la participació activa i constant de les persones grans en la política municipal.
 • Crear polítiques que motivin i fomentin el voluntariat de la gent gran per ajudar, per via de subsidiarietat, a cobrir necessitats socials o mancances que puguin existir en el Municipi.
 • Disposar d’un programa municipal que vinculi a la ciutadania de totes les edts com als establiments com son farmàcies, al comerç de barri, a les perruqueries, etc, per tal de detectar l’absència publica de persones de molta edat, solitàries i potser malaltes, tot avisant d’urgència als serveis d’emergència o Serveis Socials.
 • Demanar una Regidoria de gent gran a l’Ajuntament per atendre les necessitats actuals i establir previsions per el proper augment del nombre de persones d’edat.
 • Fer polítiques que ajudin a provocar un canvi de mentalitat perquè els ciutadans i les persones grans entenguin que l’envelliment es una oportunitat i no un problema i poder viure’l amb goig i alegria.

Tot això cercant que aquestes demandes, i les que vulguin incorporar vostès com a portantveus i responsables del Centre de Gent Gran del Municipi, serveixin per reafirmar la visibilitat de les persones grans davant la societat perquè necessitem i exigim ser escoltats i consultats en les polítiques que ens afecten, ja que la nostra experiència i coneixement son, se’ns dubte, necessaris per un Municipi millor.

Tots els ciutadans i, nosaltres els d’edat en particular, no podem deixar d’aprofitar aquestes eleccions locals sense fer arribar la nostra veu, la nostra visió de la ciutat, les mancances i necessitats i els planejaments de millora per el futur al nostre Ajuntament, ajudant-lo en la seva gestió per a tots els habitants.

Ben cordialment

Josep Carné Teixidó
President