El dia 28 de novembre de 2019, a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, el Grup de recerca GRoW, va organitzar una trobada de persones diverses, per fer aportacions des de la pròpia experiència i criteri sobre el projecte: Estudi TRANSITS, promoció de la salut i el benestar en la transició a la jubilació.

Van assistir una trentena de persones i la sessió va ser conduïda per la Sra. Míriam Rodriguez Monforte, RN, RD, PhD, Professora associada, la Dra. Elena Carrillo i altres membres de l’equip del projecte. En nom de FATEC va assistir el Sr. Mario Cugat, del Gabinet d’estudis.

L’evidència científica posa de manifest com moments vitals de canvi poden ser propicis per realitzar programes de promoció de la salut. No obstant, encara es realitzen poques accions en la transició a la jubilació, malgrat el context de canvi demogràfic i envelliment poblacional. Amb l’objectiu de contribuir a aquest buit, donant resposta a la necessitat social latent de promoure el benestar en la transició a la jubilació, ha realitzat un treball de cerca bibliogràfica per determinar quins són els elements clau per desenvolupar accions cost-efectives en aquest moment vital, que voldríem compartir, contextualitzar i contrastar amb persones, entitats i institucions implicades en aquesta transició. 

Es varen constituir 4 grups entre els assistents, que treballaren per respondre des de el personal punt de vista, quant era el millor moment, abans o no d’arribar a la jubilació per preparar aquesta llarga etapa de la vida i altres consideracions sobre l’evolució de la tipologia del nou jubilat, els nous i diferents interessos en com organitzar la pròpia jubilació, les noves formes de socialització, la influencia del nivell de culturització, la ciutat o la ruralia, el cansament físic o moral acumulat en el treball, etc. etc.

Finalment es va posar en comú les aportacions i reflexions sintetitzades de cada grup.

projecteTransits 1