ceoma

 

Des de el passat mes de setembre 2020, FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya) forma part com a membre de ple dret de CEOMA.

CEOMA, és la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Persones Grans, constituïda amb un caràcter confederatiu i intersectorial, d’àmbit nacional, per el servei, la coordinació, el foment i la defensa dels interessos de les persones grans. Per això està dotada de personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per el compliment dels seus fins.

Es un organisme no governamental, amb uns principis bàsics d’actuacions com son:

  • El respecte a l’autònoma de les organitzacions integrades
  • El pluralisme
  • La independència vers l’administració i els partits politics

Les confederacions o organitzacions que formen part de CEOMA tenen cadascuna la seva personalitat. Encara que les prioritats puguin ser diferents totes coincideixen en l’essencial: la defensa dels drets de la gent gran.
Els objectius prioritaris de la Confederació son:

  • Fomentar i defensar els interessos assumits per les organitzacions confederades.
  • Prestar a les organitzacions confederades la col·laboració i ajuda que els sigui necessària per a l'adequada realització dels seus objectius.
  • Promoure i defensar l'adequada coordinació i integració de totes les organitzacions de gent gran.

 

Podeu seguir les accions i les activitats de la confederació CEOMA ho podeu fer al link següent:


www.ceoma.org