piramide poblacio INE

Estem vivint un canvi demogràfic que ens permet viure més anys, però és un evidencia que aquest increment de la longevitat en els darrers anys ha comportat un increment de persones dependents a la nostra societat. Davant d'aquest fet, el Govern de l'Estat va aprovar la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, popularment coneguda com a Llei de la dependència.

 

El departament de Treball Benestar i Famílies publica les dades de Catalunya en el següent enllaç.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/dades_dependencia/

Però a fi de poder disposar d’una informació estadística acurada de com s’està desenvolupant la llei en cada Comunitat Autònoma, des de FATEC generem un informe mensual basant-nos en les dades que publica l’Imserso i que poden veure en l’enllaç adjunt.

  • 2023

  • 2020