obituari francesc

 

 

Va néixer el 21 d'agost de 1928 a Barcelona i mori el 19 de desembre de 2021. Casat, tenia 4 fills. Era Pèrit Electricista. Va treballar a l'Ajuntament de Barcelona com a Inspector d'Indústria i tenia una empresa d'instal·lacions elèctriques.

Va ser un home de conviccions fermes, amb caràcter, grans valors humans, sentit del deure i de la responsabilitat. Molt familiar i religiós, membre d'una Comunitat de vida cristiana, interessat per la cultura i l'art, molt actiu, de bon humor i empatia. Compromès socialment va col·laborar activament en política, amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics i va ser cofundador d'un Sindicat de Funcionaris Públics.

Durant molts anys va col·laborar amb FATEC com a voluntari, ocupant-se de diverses funcions i activitats. Cal destacar els anys en que va ser President de l’Agrupació Territorial del Barcelonès, com a cap d’un equip de voluntaris col·laboradors per tenir contacte, presencial, telefònic o en activitats conjuntes, amb els Casals de Gent Gran del territori trametent a la Junta Directiva de Fatec, les opinions, inquietuds, mancances, etc. que explicaven les persones grans usuàries del Casals i també fent arribar a aquets els posicionaments, activitats, gestions, etc. de la Federació.

Tots guardem un record molt intens, agraït i amical del nostre company Francesc.