x-logo-institut-envellimentEn anar envellint es possible que l'evolució de les nostres condicions i circumstàncies faci que no sigui possible complir el desig de seguir vivint en el domicili habitual i ens plantegem la conveniència d'anar a viure a una residència. Arribat aquest moment voldríem tenir instruments que ens ajudin a valorar les diverses possibilitats existents i diferenciar entre elles.

x portada plus vida La pràctica d’exercici físic en la gent gran resulta molt positiva, donats els beneficis que aquesta activitat proporciona a totes les persones que la realitzen (amb independència de la seva edat), però també en consideració a les limitacions i els problemes físics i mentals que aquest col·lectiu pot patir durant aquesta etapa de la seva vida. FATEC, impulsa amb especial atenció l’activitat física, treballa de forma complementària temes que forçosament han d’acompanyar a l’exercici físic, com son la dietètica, la nutrició, la higiene postural, l’exercici de la ment, i tot allò que pugui tenir relació amb el MANTENIR-SE EN FORMA.  

x-portada-hellobrain La campanya Hello Brain (Hola Cervell) se centra en l'envelliment cognitiu i vol promoure la salut del cervell i donar a conèixer la investigació finançada per la Unió Europea en aquesta àrea.
Hello Brain proporciona informació científica i fàcil d'entendre sobre la salut del cervell.

x-portada-wedo La plataforma AGE Europe ha coordinat el projecte WeDO (Benestar i Dignitat de la Gent Gran) per trobar i buscar bones pràctiques per als serveis d'atenció a llarg termini. FATEC, està liderant la coalició Catalana per coordinar la recerca d’informació a fi de compartir-la i intercanviar-la amb la resta de coalicions dels altres països d’Europa

x-portada-estalvis  Des de FATEC volem cridar l'atenció sobre la situació incerta que estem vivint actualment referent als estalvis en forma de PARTICIPACIONS PREFERENTS i SUBORDINADES. Han passat casi dos anys des de l'esclat del problema que tant afecta a la gent gran i encara ara una gran part dels afectats no solsament no tenen una solució sinó que veuen com les noticies diverses a través dels mitjans de comunicació, preveuen la possibilitat de pèrdues de extraordinària magnitud en els nostres estalvis.

x-portada-intergeneracional  La història i moltes de les realitats actuals evidencien que el concepte "intergeneracional" no és nou i que és inherent a les relacions familiars des d'èpoques patriarcals; però els temps moderns han generat canvis i reordenacions en l'estructura familiar. En pocs anys la societat ha passat per dos escenaris prou diferents i significatius.

x-portada-internacional  Per millorar, potenciar i reforçar la cooperació entre les organitzacions de persones grans a tota la Unió Europea, la FATEC està associada a diferents entitats a nivell internacional (Age Platform Europe, Fiapa, AAL, Focir, Plataforma Família ONU 2014). També participa en projectes d'àmbit europeu, a més d'estar en contacte amb les comunitats catalanes a l'exterior.

x-portada-maltractaments  Quan parlem de maltractaments a la gent gran, de seguida ens vénen a la memòria agressions físiques, però existeixen més tipus de maltractaments: psicològic, negligència, econòmic, abandonament, vulneració dels drets, etc.

x-portada-prevencio-riscos La Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec), amb la col·laboració de les Oficines de Relació amb la Comunitat, les Unitats Regionals i la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, desenvolupa unes jornades de prevenció de riscos i consells de seguretat a persones grans, dirigits en primer lloc a les persones grans, sent interessant la participació també de cuidadors/es, familiars, professionals i a persones interessades per aquestes jornades. 

x-portada-residencies  Malgrat que les persones grans voldríem, majoritàriament, acabar els nostres dies en el nostre domicili habitual, som conscients que és possible que en anar envellint l'evolució de les nostres circumstàncies físiques, psíquiques o socials, o la conjunció del deteriorament de diverses d'elles, facin que no sigui possible complir aquest desig i nosaltres mateixos o els nostres familiars ens plantegem la conveniència d'anar a viure a una residència.

x-portada-salut   Fatec ha realitzat diverses activitats en temes de salut, tals com assajos sobre reserva cognitiva realitzada per l'Hospital Clínic de Barcelona, participació en la Mesa del Medicament, tallers de preparació per la jubilació, de reanimació cardio pulmonar bàsica i xerrades diverses sobre el tema en casals i entitats, etc.

x-portada-turisfatec El Secretariat de Turisme de Fatec (Turisfatec), té la garantia de prop de 25 anys d’experiència en la organització de viatges i excursions de diferents tipus amb la intenció de promoure l’activitat turística cultural entre les persones grans. Quan varem començar, varem ser pioners en promoure el turisme de gent gran a Catalunya. Avui dia, és una realitat arrelada i en expansió. El compromís de FATEC per a un nou turisme a les persones grans d’avui.

 

Més projectes en marxa:

x-ingressos-07 Fatec es sotmet periòdicament a auditories que demostren la correcció de tots els seus comptes. Igualment, dóna dades clares de totes les seves activitats per tal d'assegurar la transparència de les seves activitats.

x-portada-salut Fatec realitza diverses activitats amb l'interès d'ajudar en tems de salut a les persones grans i a la societat en general

residencies 2018 01

 

 

La Gent Gran de Fatec visitem les residències de Catalunya

 

 

residencies 2018 02

 

 

Resultats:

  1. Actualment el projecte s’està desenvolupant per tot Catalunya.
  2. S’han visitat mes de 100 Residències, amb les seves fitxes confirmades.
  3. Les valoracions de professionals, famílies i diferents grups de gent gran involucrats posen de manifest nous esquemes referencials, basats en el principi “les persones residents continuen sent subjectes de drets”, independentment de les circumstàncies.
  4. S’elabora un sumari d’aspectes positius, com a recull d’ indicacions, agrupats en 6 apartats que considerem fonamentals, imprescindibles, i de qualitat. A continuació en mostrem alguns.

 

 

 

residencies 2018 03

 

 

 

Més informació:

 

 

 

xmossosFatec, amb la col·laboració de les Oficines de Relació amb la Comunitat, les Unitats Regionals i la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, desenvolupa unes jornades de prevenció de riscos i consells de seguretat a persones grans.

MaltractamentsQuan parlem de maltractaments a la gent gran, de seguida ens vénen a la memòria agressions físiques, però existeixen més tipus de maltractaments: psicològic, negligència, econòmic, abandonament, vulneració dels drets, entre molts d'altres, molts d'ells difícils de detectar.

x-portada-internacionalPer millorar, potenciar i reforçar la cooperació entre les organitzacions de persones grans a tota la Unió Europea, la FATEC està associada a diferents entitats a nivell internacional

x-intergeneracional-01El projecte "Solidaritat entre generacions" té una doble focalització, per una part Escoles de Primària i Instituts, i per l'altra, Universitats i Casals de gent gran, enfocats des d'una perspectiva positiva i engrescadora. Vol promoure en uns i altres l'adquisició de valors humanitzadors, evitant qualsevol tipus de discriminació en les persones grans i ajudant els nois i les noies a manifestar una actitud d'empatia i de confiança.

x-estalvis-fatecExisteix desconeixement entre la gent gran de moltes de les condicions que ens ofereixen les entitats financeres. Per això hem elaborat un estudi per donar una primera informació clara, amb especial atenció sobre les accions preferents i les subordinades. Última actualització: 17 de juny de 2013.

 x-wedo-3El maltractament d'ancians ja no pot ser tolerat. Per això la plataforma AGE Europe ha coordinat el projecte WeDO (Benestar i Dignitat de la Gent Gran) per trobar i buscar bones pràctiques per als serveis d'atenció a llarg termini.

 

x-plusvida-02La pràctica d’exercici físic en la gent gran resulta molt positiva, donats els beneficis que aquesta activitat proporciona a totes les persones que la realitzen (amb independència de la seva edat), però també en consideració a les limitacions i els problemes físics i mentals que aquest col·lectiu pot patir durant aquesta etapa de la seva vida.