piramide poblacio INE

Estem vivint un canvi demogràfic que ens permet viure més anys, però és un evidencia que aquest increment de la longevitat en els darrers anys ha comportat un increment de persones dependents a la nostra societat. Davant d'aquest fet, el Govern de l'Estat va aprovar la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, popularment coneguda com a Llei de la dependència.

 

El departament de Treball Benestar i Famílies publica les dades de Catalunya en el següent enllaç.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/dades_dependencia/

Però a fi de poder disposar d’una informació estadística acurada de com s’està desenvolupant la llei en cada Comunitat Autònoma, des de FATEC generem un informe mensual basant-nos en les dades que publica l’Imserso i que poden veure en l’enllaç adjunt.

 • 2020

 ceoma

 

Des de el passat mes de setembre 2020, FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya) forma part com a membre de ple dret de CEOMA.

CEOMA, és la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Persones Grans, constituïda amb un caràcter confederatiu i intersectorial, d’àmbit nacional, per el servei, la coordinació, el foment i la defensa dels interessos de les persones grans. Per això està dotada de personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per el compliment dels seus fins.

Es un organisme no governamental, amb uns principis bàsics d’actuacions com son:

 • El respecte a l’autònoma de les organitzacions integrades
 • El pluralisme
 • La independència vers l’administració i els partits politics

Les confederacions o organitzacions que formen part de CEOMA tenen cadascuna la seva personalitat. Encara que les prioritats puguin ser diferents totes coincideixen en l’essencial: la defensa dels drets de la gent gran.
Els objectius prioritaris de la Confederació son:

 • Fomentar i defensar els interessos assumits per les organitzacions confederades.
 • Prestar a les organitzacions confederades la col·laboració i ajuda que els sigui necessària per a l'adequada realització dels seus objectius.
 • Promoure i defensar l'adequada coordinació i integració de totes les organitzacions de gent gran.

 

Podeu seguir les accions i les activitats de la confederació CEOMA ho podeu fer al link següent:


www.ceoma.org

 

$file

"; $i++; } } closedir($dh); ?>

POLÍTICA DE COOKIES

El nostre lloc web www.gentgran.org (el "Lloc Web") utilitza una tecnologia anomenada "cookies" amb la finalitat de poder demanar informació sobre l'ús del lloc web.

Si vol contactar amb nosaltres escriviu-nos a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L'informem que podem utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la seva navegació a través del lloc web, distingir-lo d'altres usuaris, proporcionar-li una millor experiència en l'ús del mateix, i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presti el seu consentiment, utilitzarem cookies que ens permetin obtenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

La present política de galetes (cookies) té per finalitat informar de manera clara i precisa sobre les cookies que s'utilitzen en el nostre lloc web (la "Política de Cookies").

Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al nostre lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix.

En navegar i continuar en el nostre lloc web estarà consentint l'ús de les galetes per a poder enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de Galetes.

En qualsevol cas, l'informem que atès que les galetes no són necessàries per a l'ús del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d'algunes d'elles.
Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d'eliminar les galetes emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d'Internet.
Llevat que hi hagi ajustat la configuració del seu navegador, el nostre sistema crearà galetes quant visiteu la nostra pàgina web.
És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web.

V.2 2018

Com ha de ser la Residència a on m'agradaria anar a viure

“La gent gran de Fatec visitem les residències de Catalunya”

 

Justificació:

Malgrat que les persones grans voldríem, majoritàriament, acabar els nostres dies en el nostre domicili habitual, som conscients que és possible que en anar envellint l'evolució de les nostres circumstàncies físiques, psíquiques o socials, o la conjunció del deteriorament de diverses d’elles, facin que no sigui possible complir aquest desig i nosaltres mateixos o els nostres familiars ens plantegem la conveniència d'anar a viure a una residència.

Certament la imatge de les residències sovint és negativa. Però, si les persones coneixem directament centres en els que pensem i sentim que hi ha un bon tracte i respecte per les nostres formes d’entendre la vida, podríem veure-les com una alternativa que ens pot convenir en un moment de la nostra vida

Arribat aquest moment voldríem tenir instruments que ens ajudin a valorar les diverses possibilitats existents i diferenciar entre elles. Instruments que ens orientin sobre quines son les característiques de l’estructura i del funcionament i d’un centre residencial que ens permeten seguir-hi “vivint” la nostra vida, el nostre projecte de vida, seguir desenvolupant un envelliment actiu sigui quina sigui la nostra situació personal, rebent una atenció personalitzada i on es respecti la nostra autonomia de decisió.
Disposar d’informació sobre tots aquests temes ens donaria seguretat, perquè ens permetria conèixer quins són els centres en què, es respecten els temes esmentats i diferenciar-los dels que, tot i que sí cobreixi, teòrica o realment, l’atenció de les necessitats bàsiques a un bon nivell, no es respecten les necessitats personals de cada resident que en realitat és el més importants per prporcionar-nos qualitat de vida.

FATEC, la federació mes amplia d’associacions de persones grans de Catalunya, té com a un dels seus principals objectius propiciar l’envelliment actiu i amb ell, la qualitat de vida de la gent gran i amb aquesta finalitat posa en marxa diversos projectes.

Aquest projecte sorgeix per iniciativa d’alguns membres de FATEC, sensibles i interessats pel tema de l’atenció a les persones grans que van tenir coneixement del nou model d’atenció gerontològica centrada en la persona ACP. Al nostre país hi ha un nombre creixent de centres que desenvolupen la seva tasca seguint aquest model. Professionals experts estan treballant per donar suport i formació per la seva implantació a mes centres.

Des de FATEC es va considerar que calia difondre el model entre les persones grans i els seus familiars. Es va considerar que la forma més adient de fer-ho seria promovent una línia de voluntariat innovadora en el nostre entorn. Es tracta d’un projecte de gent gran per a gent gran que ha sigut projectat i es desenvolupa per part de voluntaris grans.
En els diferents territoris l’aportació voluntària de les persones grans afegeix qualitat a la informació que es reculli, ja que aquestes no tenen cap vinculació laboral en el sector d’activitat. Tanmateix, l’activitat ofereix una nova forma de participació cívica de les persones grans. Aquesta forma combina diversos components positius: nous aprenentatges; reconeixement de les seves competències amb l’efecte de millora de l’autoestima; i utilitats de la tasca realitzada, per altres persones com pels propis voluntaris i voluntàries.
Els membres de FATEC participants en aquest projecte obtenen un benefici afegit: el coneixement que adquireixen sobre la realitat de les residències de Gent Gran a Catalunya.

Aquest projecte cal assenyalar que es desenvolupa amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

Antecedents:

En teoria, l’atenció centrada en la persona, en la promoció de la seva autonomia i la participació, s’esmenta en molts dels documents amb què es presenten les residències, però sabem que malauradament en molts casos la realitat és una altra i el tracte anul·la la persona i la converteix cada dia en més dependent.
Les persones grans no poden ignorar aquesta realitat Davant aquesta situació es va identificar la pertinència que fossin persones grans les que produíssim informació sobre les residencies, adient i útil per a les persones grans o pels familiars que han de pensar en les persones grans.

Des de l'any 2011estem portant a terme aquest projecte, que s’ha desenvolupat en continu procés d’expansió i millorament.

Des de FATEC treballem per que les persones de totes les edats coneguin el model de residència al qual acceptaríem anar a viure per desenvolupar-hi, un envelliment actiu d'acord amb el seu possible nivell de dependència.

Objectius generals:

 1. Proporcionar als centres visitats tota la informació mes actual dins els nostres coneixements de les practiques d’atenció residencial.
 2.  Oferir a la gent gran i als seus familiars una sèrie d'orientacions que els puguin resultar d'utilitat a l'hora d'escollir una residència entre les possibilitats que tenen al seu abast.
 3. Que la gent gran de Catalunya visiti les residències de la seva ciutat i/o comarca i conegui els aspectes positius de funcionament i estructura de moltes d'elles.
 4. Canviar una visió estereotipada de les residències que promou una actitud de refús.
 5. Descobrir vies de col·laboració entre les residències i els casals i associacions de FATEC.


Objectius operatius:

Aquests Objectius generals es concreten en la creació de tres instruments:

 1. Elaboració d'un sumari d'aspectes positius observats durant la visita a residències, que es va completant amb les noves observacions d’aspectes positius…
 2. Elaboració d'un fitxer que recull la informació sistematitzada de cada una de les residències visitades, i posar a disposició de possibles usuaris les fitxes de les residències que ho hagin autoritzat.
 3. Elaborar un llistat de possibles vies de col·laboració entre les residències i els casals i associacions de FATEC

 

Metodologia i activitats:

En la definició del nostre pla de treball ens plantegem basar-nos en cada territori i en el seu entorn, i que els resultats han de ser eminentment pràctics.
La visita a les residències consisteix en:

 • Entrevista amb la Direcció en la que ens explica el funcionament, objectius, i se'ns proporciona documentació diversa i complementária
 • Visita a tots els espais de la Residència, acompanyats del/la responsable.

La recollida de les dades observades en les visites, s’efectua sempre seguint unes pautes preestablertes en què consten els aspectes que, al nostre parer, interessa tenir en compte en el moment de l’elecció. Es tracta d’aspectes que prèviament hem seleccionat per que els considerem rellevants; sempre amb la mirada posada en el nostre propi demà i pels quals hem fixat els criteris que han de satisfer; aixi asolirem que la residencia tingui les característiques del lloc on ens agradaria viure.
Les visites permeten observar totes les característiques i funcionament del centre, per aixi desprès, recollir.ho tot a la nostre fitxa. El nostre principal interès es "veure, escoltar, observar, olorar…" i estar atents a les sensacions que ens desperta i a les expressions de les persones grans que hi viuen.

En cap moment es tracta d'una avaluació o inspecció ,sinó del que han observat unes persones grans. D’altra banda, la nostra observació només ha inclòs els aspectes més visibles en una visita, i som conscients que hi ha molts altres aspectes que se’ns poden escapar.

Un cop realitzada la visita al centre,s’elabora una fitxa que s’enviarà a la Direcció d'aquest, per la seva aprovació. Rebuda la fitxa acceptada i autoritzada, s’inclou a l'arxiu de FATEC i es posa a disposició pública per la seva consulta.

Pel que fa referencia a les fitxes complimentades, a FATEC hem creat una sol·licitud específica de consulta mitjançant la seva identificació, que permet conèixer les característiques de residències concretes. Totes les dades obtingudes conserven la seva privacitat segons la llei de protecció de dades vigent.

Totes les característiques positives observades en les diferents residències s'inclouen en el segon instrument: el sumari d’aspectes positius observats. Està sotmès a una periòdica actualització, segons el que s’observi en les visites. Molts d’aquests resultats són coincidents en totes les residències, altres només en algunes, i altres en una.

En l'elaboració de les fitxes, es prioritzen els aspectes d'atenció als residents, però també es recull la informació d'altres aspectes com ara l'edifici, el seu equipament, professionals, relació amb la família i amb la comunitat, així com els valors que es desprenen del diàleg amb la persona responsable de la Direcció.

Segons hem pogut constatar, les persones grans residents i també els professionals, ens han vist com a persones grans que visiten una residencia amb mirada de qui podria anar-hi a viure i això facilita una conversa directa i tenir un criteri més proper, real i fiable.

 

Divulgació dels resultats:

FATEC posa els resultats, fitxes i sumari, al servei de tots els que vulguin i/o necessitin accedir a aquesta informació a traves de la web de FATEC.

 

Sumari:

Respecte a la divulgació del sumari valorat com "Aspectes positius a tenir en compte en el moment de buscar una residència, observats en la visita a Residències de Catalunya", Fatec el penja a la seva web i l'actualitza periòdicament per tal de complir amb l’objectiu de servei a la gent gran.

 

Conclusions:

 1. Es posa de manifest que la gent gran s'interessa per participar en un projecte d'aquest tipus i que els professionals valoren molt positivament el mètode i els resultats. Uns i altres confluïm en l'interès per l'atenció centrada en la persona i valorem que el projecte pot contribuir a minorar la visió estereotipada de les residències.
 2. El projecte mostra una via d'aportacions de la gent gran en la definició dels serveis. Aquesta forma de participació arrelada en el territori, pot col·laborar en la creació o l'augment d'interaccions i lligams entre les residències i la comunitat.
 3. Aquestes orientacions constitueixen el que nosaltres anomenem “Sumari d’aspectes positius observats en les visites a residències de gent gran a Catalunya” que compren els que considerem que han d’estar imprescindiblement presents en una residencia i altres aspectes positius observats. Aquests aspectes que es compleixen en alguns centres, són per tant susceptibles que es compleixin també en altres.
 4. Al presentar el sumari de resultats hem constatat que molts dels aspectes que per a nosaltres són positius i importants, per a moltes persones de la nostra societat són irrellevants o simplement desconeixen la seva importància. Per a totes elles volem que aquest sumari sigui al mateix temps informatiu i formatiu respecte a algun dels aspectes que mai s'haurien plantejat tenir en consideració. Que els estimuli a preguntar-se o a preguntar el perquè de la seva importància i així es vagi educant a la nostra societat cap a una exigència envers un mateix, en les fases finals en la nostra vida.
 5. Com a conclusió de la feina desenvolupada s’entrega una PLACA a les residències visitades en la que consta una web on es pot consultar el nostre Projecte i el Sumari d’Aspectes Positius que hem anat elaborant amb les observacions fetes al llarg de les nostres visites a residències de Catalunya.

 

http://residencies.fatec.cat

 

Cliqui la imatge per a informació del projecte i el sumari d'aspectes positius:

 

residencies 2018 04

 

 

x catalunya siluetaAmb motiu de les eleccions del proper 21 de desembre, des de la FATEC, en nom dels més de 500 casals, llars de jubilats i de les Entitats de Gent Gran de Catalunya, que tenim associats, volem expressar la nostra preocupació per la situació política i social en què ens trobem.

senyeraLa Degana del Col·legi d’Advocats acompanyada de personalitats i entitats diverses, ha endegat una iniciativa per mediar en el conflicte entre Catalunya i Espanya, que cada dia rep mes adhesions.

x urnaDavant la vulneració de drets humans que és va produir ahir a Catalunya, on prop de 900 persones van sortir ferides, la FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya) publiquem aquest manifest.

logo fatec genericEl dia 1 d'octubre es celebra el dia Internacional de les persones grans i des de les Nacions Unides per a la Gent Gran (UNIDOP) han declarat com a tema del 2017 "Intentant el futur: aprofitant els talents, les contribucions i la participació de les persones grans en la societat".

x catalunya siluetaLes persones grans formem part d’unes generacions que hem viscut una dictadura en la que hem patit actes de repressió i quan crèiem que això eren coses del passat, ara tenim la sensació de que, de cop i volta, hem retrocedit 70 anys.

defuncio vergara valon

Durant l'estiu de 2017 han mort dos membres de Fatec: Joaquín Vergara Sanjosé i Albert Pons Valon. Tots els voluntaris i el personal de Fatec els acomiadem amb agraïment i sentiment per la seva pèrdua.

x piscinaDins l’apartat d’exercici físic per a la gent gran, FATEC ha impulsat per aquest estiu 2017 un programa de Piscina per a Gent Gran a pobles petits que no tenen l’oportunitat de practicar esport aquàtic durant tot l’any.

x euros pensionsL’assemblea de Fatec va aprovar per unanimitat preparar des de Fatec un document amb reivindicacions per la defensa d’una millora en el sistema públic de pensions, i per instar al govern de l’Estat que de forma permanent garanteixi la suficiència de les mateixes.