El dia 3 d'agost de 2016 ha mort el Sr. HIGINI RAVENTÓS NEGRE, que ha estat fundador i president de CONFIDE, SARQuavitae, RESA i de la FUNDACIÓ EDAD&VIDA. Són un conjunt d'entitats de prestació de serveis residencials i altres a les persones en situació de dependència.

Des de fa més de 10 anys FATEC ha mantingut una estreta relació amb aquesta darrera Fundació en la que, no estant soci, sí tenim signat un conveni de col·laboració molt actiu. Hem participat en multitud d'actes, comissions de treball, i mutus intercanvis d'opinions i posicionaments sobre tot el que afecta a les persones amb dependència i sobre les residències, centres de dia, SAR, aportant tot el possible perquè siguin institucions molt agradables, eficients, acollidores i que responguin a les demandes i necessitats dels residents i les seves famílies.

mort-higini-raventos-01

L'expresident de Fatec Sr. Mario Cugat (esquerra) i el Sr. Higinio Raventós fundador d'Edad&Vida (dreta), signant un conveni entre ambdues entitats l'any 2011

 

El lideratge molt intel·ligent i potent del Sr. RAVENTÓS ha fet canviar el model assistencial sociosanitari a casa nostra i a l'Estat i a ell se li deu una empenta imaginativa per trobar millores i solucions aplicatives en les seves residències.

Persona oberta a l'amistat i a la companyonia, Fatec ha trobat en tot moment un amic, un assessor, un acompanyant en tot el procés de redacció, aprovació i posta em marxa de la Llei de la Dependència.

Se'l pot definir com "Un Senyor de Barcelona" sempre emetent a les necessitats de la ciutat i partícip en moltes activitats socials de lleure i cultura de la ciutat.

Fatec li ret homenatge de gratitud i respecte.

 

mort-higini-raventos-02