Amb La presència del Sr. José Antonio Ruiz (responsable del voluntariat) i la Sra. Cristina Pérez Díaz (coordinadora del projecte "Àpats amb companyia") per part de la Fundació Catalana de l'Esplai (FUNDESPLAI) i el Sr. Josep Carné (President) i del Dr. Eduardo Rojas (Voluntari) de part de FATEC, es va portar a terme la signatura del conveni entre ambdues entitats, dels que destaquem:

  1. Col·laboració transversal i bilateral entre les parts que han signat
  2. Aportació i intercanvi de voluntaris
  3. Creació de noves rutes i pautes de treball
  4. Reunions de treball per control i millores en les activitats
  5. Nous camps d'investigació per millorar la qualitat d'oferiments

Durant l'any 2016 s'ha iniciat aquesta col·laboració amb la programació de xerrades sobre "Prevenció de riscos en la gent gran", en 16 dels locals on el Projecte Àpats realitza les seves activitats habituals.

 

reunio-fundesplai-01

D'esquerra a dreta: Sr. José Antonio Ruiz (Fundesplai), Sr. Josep Carné (Fatec), Sr. Eduardo Rojas (Fatec), Sra. Cristina Pérez (Fundesplai)