El dia 25 de novembre, als locals de PDCAT, els Srs. Josep Carné, Ramón Tubella, Enrique Paidro i Enric Ollé, de Fatec, van mantenir una reunió de treball, amb el diputat Carles Campuzano, membre del Pacte de Toledo, sobre la situació actual de les pensions.

El Sr. Campuzano ens va tranquil·litzar, als jubilats que ja tenim la pensió, en el sentit de que estan garantides per l’Estat, poden en el futur, perdre poder adquisitiu, degut a la diferencia amb el IPC i la pujada limitada al 0,25%, però estan garantides. El problema son les pensions del futur, degut a la caiguda de les cotitzacions i l’augment dels pensionistes d’acord amb la demografia. Per estudiar i posar-hi les mesures oportunes, s’estan començant a reunir del Agents Socials amb el Pacte Toledo, i hem d’estar atens als seus resultats. Alguna de les propostes que sembla s’està parlant passa perquè algunes pensions depenguin dels pressupostos de l’Estat i no de la caixa de Seguretat Social (Orfandat, Viudetat, Llarga Infermetat etc ).

Es va comentar la situació del estat actual del Fons de Garantia de les Pensions, que està previst s’esgoti l’any 2017, també es va posar en qüestió, les inversions fetes per l’Estat en Deute Públic, en aquest sentit el nostre company Peidro, està realitzant un estudi aclaridor sobre el tema. El Sr. Campuzano ens va comentar, que la principal reivindicació, es que es preguin les mesures oportunes, per que l’augment legal actual del 0,25% pugi com a mínim al IPC anyal.

Vàrem posar especial èmfasi, en la conveniència de controlar les jubilacions anticipades, que darrerament tan s’han posat en practica, principalment al mon financer, que es un verdader problema per les pensions futures dels interessats i l’altre tema important es la necessitat de pujar l’import les pensions mínimes al nivell del Salari Mínim Interprofessional.

Comentarem, el pes de la patronal, de finances i assegurances, per que la gent contracti plans de pensions, que d’altre banda han de millorar la seva fiscalitat.
Es va informar al Sr. Campuzano de la campanya, iniciada per la Taula del Tercer Sector, sobre la renda negativa.

Finalment el Sr. Carné, el va informar abastament, sobre la situació econòmica de FATEC , com a conseqüència del nou decret de subvencions que afecta negativament a les entitats de 2º nivell.

 

trobada carles campuzano 01

D'esquerra a dreta: Sr. Ramon Tubella (Fatec), Sr. Josep Carné (Fatec), Sr. Carles Campuzano (PDCAT), Sr. Enrique Peidro (Fatec), Sr Enric Ollé (Fatec)