El dia 30 de novembre, a la seu de FATEC en va visitar la Sra. Isabel López Chamosa, del PSC-PSOE, per poder fer un repàs a la situació actual i futura de les pensions.

Va ser una trobada molt profitosa on la Sra. López Chamosa, ens va transmetre la seva visió de la situació actual i de futur com especialista en tema de pensions. Per poder entendre la situació actual, es va fer referencia, de quan el Govern de Felipe Gonzalez, va separar la Sanitat Publica de la Seguretat Social del que, depenen les pensions i com que aleshores hi havia superàvit es va crear, (en temps del Govern d’Aznar) el Fons de Reserva de les Pensions, amb l’objectiu de utilitzar aquest fons en temps de crisi.Queda clar que els jubilats que ja tenim la pensió, la tenim garantida per l’Estat i en aquest sentit hem d’estar tranquils, si l’import de les cotitzacions no cobreixen les despeses, aquesta diferencia les ha de cobrir l’Estat amb els seus pressupostos, altra cosa es l’import d’aquestes pensions, que estan “congelades” des de el 2008, ja que l’augment del 0.25% es mes simbòlic (sembla una broma) que efectiu i anem perdent poder adquisitiu any darrera any, un objectiu fora tornar al augment de les pensions d’acord amb del IPC cada any, com abans aconsellava el Pacte de Toledo, seria la forma de no perdre tan poder adquisitiu com aquest darrers anys.

El 31 de desembre del 2012 el govern del PP, va elaborar un decret llei, que permetia treure del Fons de Garantia de les Pensions, la quantitat que fos necessària per cobrir la despesa de les pensions, anteriorment aquestes quantitats estaven controlades pel Pacte de Toledo i limitada a retirar un màxim del 3%, en aquest decret llei també es deixava, pràcticament sense cap efecte, aquest Pacte de Toledo, (comissió formada per Diputats dels diferents partits polítics) aquesta situació a permès anar reduint dràsticament la quantitat del Fons de Garantia, que a desembre del 2012 era de 67.000 milions d’Euros i actualment està per sota de 16.000 milions, en aquest ritme s’hauran acabat al 2018, es cert que aquest Fons es va crear per atendre els moments de crisi de les pensions, i ara es un moment, però també hi ha altres possibles solucions.

Amb la nova situació política s’ha tornat a convocar el pacte de Toledo, en aquetes reunions es contemplen possibles solucions, s’està parlant com una primera solució d’urgència, que passaria perquè les pensions de viduïtat, orfandat i les de temes familiars, treure-les de la caixa de Seguretat Social i cobrir-les amb els pressupostos del Estat, això en principi es calcula en uns 20.000 milions, posteriorment s’han de veure possibles solucions principalment per els futurs jubilats, que estan cotitzant, molt poc degut a la precarietat laboral, els contractes temporals, la incorporació molt tardana al mercat laboral etc. etc., les solucions només passen per: augmentar els llocs de treball de qualitat, carregar part de les pensions als pressupostos del Estat i poder recaptar mes impostos.

També es va parlar, de la situació dels treballadors joves, que degut a la seva precarietat laboral, difícilment amb la normativa actual, podran tenir una pensió digna a l’hora de la seva jubilació, com també degut a aqueta precarietat labora, difícilment podran fer-se un estalvi o un pla de pensions privat.

 

isabel lopez chamosa 01

 

isabel lopez chamosa 02

 

isabel lopez chamosa 03