El dia 16 de novembre de 2016, a la Casa de Convalescència, la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) va celebrar el 50è aniversari de la seva fundació. En nom del president de Fatec, invitat per USOC, va assistir el Sr. Mario Cugat del gabinet d’estudis. USOC i FATEC tenen signat un conveni de colaboració a l’any 2007, entre la Secretaria Gral. de USOC i el President de Fatec, per el que es decideix treballar conjuntament en:

  1. Immigració: Preu dels serveis públics
  2. Pensions: Mitjans de comunicació
  3. Preparació per a la jubilació
  4. Llei d’atenció a la dependència i de promoció de la vida autònoma

que, en conversa en dit acte amb la Sra. Gral. Maria Recuero, acorden continuar els treballs.
A l’acte van assistir la Presidenta del Parlament, M.H. Carme Forcadell i diverses autoritats i representacions a mes de membres del sindicat. Varen presentar dos videos sobre la seva historia i varen parlar representants de la Generalitat, ASjuntament de Barcelona, Parlament de Catalunya i el Secretari General de la USO.

Tancà l’acte la intervenció de la Sra. Maria Recuero, Secret. Gral. de USOC.