El dijous 4 de maig 2017 la Taula de Tercer Sector conjuntament amb el diari Ara, i dins del marc del debat del cicle Catalunya Social s’ha presentat l’informe “Escolteu-me! L’Atenció Centrada en la persona en el suport al procés d’envelliment”, en el que hi ha participat com experta la nostra companya de FATEC la Sra. Mercè Mas conjuntament amb la Sra. Meritxell Milian de l’associació malalts d’alzheimer i la Sra. Pilar Rodríguez de la Unitat Operativa Sociosanaitària de Benestar.

Com a conclusions del debat s’ha fet èmfasis en que el model d’atenció a la gent gran ha quedat obsolet, i és proposa repassar-lo perquè esdevingui més comunitari i centrat en la persona, i cal potenciar la participació del gestor del cas, ja que el canvi generacional ha convertit a Catalunya en un dels països en una l’esperança de vida més elevada, però cal que no és vegi com un problema social, quan en realitat és un èxit científic i social fruit del benestar aconseguit.

Tot i així la situació planteja reptes que cal afrontar respecte l’atenció a les persones grans ja que sembla que el sistema no s’ha acabat d’adaptar al context actual i que hi ha una manca d’ajuts públics per a la contractació de treballadors domèstics que tinguin cura de les persones grans, al que ha donat lloc a un increment de l’economia submergida. Per altra banda també hi ha molta més demanda de places públiques que no pas oferta, al que comporta que moltes persones han de buscar alternatives en els models concertats o privats, amb el conseqüent augment de costos que això suposa.

 

atencio centrada persona 01

La Sr. Mercè Mas de Fatec (a la dreta) en una de les seves intervencions en el debat

 

atencio centrada persona 02