El passat dia 1 de desembre 2017, un grup de voluntaris de FATEC, va participar en un "Focus Group" per analitzar i conèixer com ens agradaria a la gent gran rebre assessorament financer un cop jubilats.

Aquest Focus Group s’emmarca dins d’un estudi que està realitzant un equip investigador de la Universitat e Barcelona dirigit per la Sra. Montse Guillén que va guanyar el Premi Edad&Vida Higini Raventós l’any passat. Durant la sessió es va poder analitzar i debatre les diferents possibilitats de gestió de l’estalvi un cop jubilats, i com ens agradaria rebre atenció per part de qui ens assessora, a fi de poder elaborar com objectiu prioritari una Guia de bones practiques dirigit a les entitats financeres i asseguradores per tal que garanteixin un assessorament que respongui a les expectatives i necessitats de la gent gran

 

focus group 01