Hem atès les trucades i correus de persones interessades i els hem informat dels requisits exigits per beneficiar-se dels descomptes. En cas que els reunissin, els hem demanat les dades de contacte i els hem enviat una carta indicant-los la documentació que ens havien d’enviar per tramitar les sol·licituds davant les companyies subministradores. Un cop rebuda aquesta documentació, l’hem presentada via internet i els hi hem comunicat telefònicament als interessats.

El detall de les actuacions dutes a termes és el següent:

  • Consultes ateses: 35
  • Cartes enviades: 17
  • Sol·licituds presentades: 11
  • Reforma del bo social elèctric

 

Xerrades sobre eficiència energètica

Destinades a oferir a gent gran en situació econòmica precària informació i estratègies per reduir la seva despesa energètica, així com ajuda per tramitar el bo social. S’han realitzat en 6 menjadors socials i també 5 en habitatges amb serveis de la ciutat de Barcelona conjuntament amb les xerrades de Prevenció de riscos.

 

eficiencia energetica 01

 

 

eficiencia energetica 02