El dimarts 19 de desembre de 2017, el Sr. Ramon Tubella, vicepresident de Fatec, va assistir a una reunió celebrada a la Casa del Mar de Barcelona en relació amb el "Pla Mentoria". La reunió fou convocada per la Direcció General de Famílies dins del Departament de Treball, Afers Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya.

 

Més informació: