El dia 19 d’abril 2018 en col·laboració amb la Residència d'Investigadors CSIC – Generalitat de Catalunya celebràrem una "Conversa d'Entitats", amb la temàtica anunciada "El nostre teixit associatiu: la gent gran estem organitzats".

Es celebrà dins del XII cicle – Curs 2017 – 2018 – CIÈNCIA, SOCIETAT i ENVELLIMENT que es va desenvolupant sota l’acord CSIC i FATEC.

La CONVERSA va ser introduïda pel Dr. Lluís Calvo, Coordinador Institucional del Consell Superior d’ Investigadors Científics – CSIC a Catalunya, que com antropòleg ens va fer una visió sobre la manera de viure de la nostra societat, on entre altres cal destacar.

 • Que l’envelliment és una situació nova en la humanitat. Fins avui no era possible de manera tant extensa, gràcies al augment de l’esperança de vida
 • Es produïren moviments de població. La industrialització provocà una concentració de poblament urbà.
 • Les incidències positives per l’envelliment, com son la reducció de la mortalitat infantil, l’alimentació sana i equilibrada i la bona atenció sanitària.
 • Que ens cal promoure un envelliment actiu i productiu. Donar-li valor, perquè cal que sigui una etapa de vida amb il·lusions, i projectes de vida.
 • A Catalunya comptem amb una xarxa d’associacionisme ben ferma i distinta d’altres indrets. Que ens ajuda a fer front a la problemàtica social.

Va fer referència a l’Encíclica del Papa Francesc, “Laudato si”. Recordant les seves tres R: Respecte + Responsabilitat + Relacions.

 

La CONVERSA

Conscients de que ara tenim un context polític i social en plena transformació i, que estem vivint uns canvis socials i econòmics que ens afecten. Som conscients de que a Catalunya tenim un teixit associatiu divers, actiu i que estem organitzats i, volem cerca punts de sinergia conjunta per potenciar l’eficàcia i eficiència de les activitats que desenvolupem diferents Entitats com les que ens hem aplegat per parlar-ne.

 • FEATE - Federació d’ Entitats d’ Assistència a la Tercera Edat, sense afany de lucre.
 • Fundació Sta. Susanna, de Caldes de Montbui
 • Col·legi Oficial d’ Infermeria
 • AVISMON
 • VAE – Voluntaris Assessorament Empresarial
 • Associació Grup d’ Opinió GENT GRAN
 • FATEC (Federació d’associacions de Gent Gran de Catalunya)

► D’aquesta conversa en vam treure la conclusió de que estem iniciant una etapa PROACTIVA entre les diferents Entitats, cadascuna amb els seus propis objectius socials ben definits, però fent incidència que tots treballem en pro de la gent gran.

► Estem d’acord que cal lluitar contra la discriminació per raó de l’edat, l’edatisme. Com també l’aïllament i la soledat, entre altres

 

Com a conclusió ens comprometem tots els presents a fer treballs en xarxa per:

 • Cercar punts de REIVINDICACIONS i de PARTICIPACIÓ
 • Intercanviar informació
 • Procurar compaginar un programa de mínims amb objectius factibles
 • Obrir-nos a altres entitats. Sumar. “Fer pinya”.

 

reunio csic 01

 

 

reunio csic 02