En el marc d’oferir a la gent gran informació i debats sobre temes d’interès i actualitat, membres de la Fatec realitzen xerrades sobre assumptes diversos, generals o específics, per tal de generar més coneixement i contrastar opinions.

Emmarcat en “El rol de les persones grans al segle XXI”, Mario Cugat, del gabinet d’estudis de la Fatec, ha parlat amb les persones grans que ocupen habitatges amb serveis a Via Favència, Camí antic de València, Marina, Cibeles i Santa Caterina. La xerrada va tenir un bon nivell de participació i, posteriorment, es va obrir torn de participació per debatre el tema i les opinions dels assistents.

Els habitatges amb serveis són habitatges promoguts per l’Ajuntament de Barcelona per a persones grans amb ingressos menors i sense habitatge en propietat, ja visquin sols o en parella. Els apartaments són d’uns 40 m2, amb serveis permanents d’ajut, neteja i suport, en caràcter vitalici i amb independència personal, fent la mateixa vida que abans al seu antic habitatge.