El passat 7 de maig de 2018 la Fatec es va reunir amb el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentaris (CRESCA) amb qui van tractar la problemàtica de la disfàgia orofaríngia.

El president de la Fatec, Josep Carné, i el membre del gabinet d’estudis, Mario Cugat, van rebre la visita de Josep Garcia Raurich i Marisa Garcia, director i investigadora, respectivament, del CRESCA, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Des del CRESCA treballen la disfàgia orofaríngia, que provoca la dificultat en deglutir aliments sòlids i líquids. Estan investigant la millor manera de preparar els aliments amb una viscositat adient que permeti una deglució sense molèsties.

Es van treballar formes de difondre les mesures domèstiques per resoldre el problema i ajudar a la persona afectada, tant amb xerrades a casals i institucions com amb jornades més professionals, com la que ja es va fer el 16 d’abril de 2016 a la Casa del Mar.

 

cresca 01