FIRAGRAN 2018 - Presentació del projecte

PREGUNTA'NS .... COM VOLDRIES QUE FOS LA RESIDÈNCIA PER A TU O ELS TEUS ESTIMATS?

 

Des del any 2011 FATEC desenvolupa el projecte “La residència a la que m'agradaria anar a viure". Un grup de voluntaris grans d’aquesta associació el porten a terme.

En el curs de les seves visites a residencies de Catalunya, han anat recollint totes les dades dels d'aquests centres, nous aspectes positius observats, s'han pogut valorar la qualitat de vida quotidiana, els valors que la inspiren i els models de gestió. De forma molt especial, estudiem la instauració del principi de la atenció gerontològica centrada en la persona en tots els aspectes que conformen la vida dels residents, des de els arquitectònics fins la atenció personal. Les dades obtingudes es poden obtenir lliurement consultant la nostre web.

Eina essencial per la difusió, el sumari dels aspectes positius observats, que està a la web de FATEC. Aquest s’actualitza regularment al anar observant nous aspectes positius al visitar noves residencies. Aquests aspectes positius els hem observat a residencies de Catalunya. Des de FATEC volem fer-ne divulgació per que creiem que si es donen en unes residencies es poden donar en altres i per que pot ser útil per persones grans que busquen una residència, per els que ja hi viuen, per els seus familiars i per els professionals de cura a les persones grans.

 

firagran xerrada residencies 01

 

 

Un tema malauradament de preocupació general, es el cost de les residències privades, donat el percentatge insuficient que representen les de propietat de la Administració mes les places concertades. Aquest problema -per que ho es- freqüentment es un argument emprat per justificar la no implantació de la ACP (atenció centrada en la persona). Nosaltres des de Fatec intentem per una part demostrar que no sempre es així, i per un altre, conscienciar a la societat de que no s'ha de baixar el llistó de demandes.

Difondre el Sumari d’aspectes positius observats entre persones grans, persones interessades en el funcionament de les residencies a Catalunya, professionals d’atenció, es el objectiu bàsic d'aquest projecte, a fi i efecte de que se sàpiga què es pot exigir i què es podria demanar.

En hem fixat un desenvolupament basat en:

  • presentar en casals, en trobades de gent gran, de professionals d’atenció a persones grans, jornades i seminaris, etc., els nostres SUMARIS enfocats a la ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA, i motivar així, QUE SE'NS PREGUNTI COM HAURIA DE SER LA RESIDÈNCIA...

I amb independència d'aquestes accions, els hi recordem que des de FATEC anem emetent regularment el nostre butlletí digital i que totes les dades del projecte es troben lliurement a la nostre web: www.fatec.cat

 

 

firagran xerrada residencies 02

 


Reflexió final: al presentar el sumari d’aspectes positius observats, hem constatat que molts dels aspectes que per a nosaltres són positius i importants, per a moltes persones de la nostra societat no ho son tant, o simplement desconeixen la seva importància. Per a totes elles volem que aquesta presentació a FIRAGRAN els estimuli a preguntar-se...i a preguntar...el perquè de la seva importància, i així anar introduint la cultura de que, sigui quina sigui la edat i la situació personal, las persones grans seguim gaudint de tots els drets com a persones. Així, salvant possibles diferències de divers tipus, es coneixerà i es podrà valorar i exigir tot alló que es genera al entorn del tracte basat en la Atenció Centrada en la Persona.
Voldria acabar aquests comentaris, animant-los a preguntar, a conèixer tot el que vulguin saber al entorn de la vida dels centres residencials per a gent gran, al temps que els agraeixo com no, la atenció que m'han dispensat.

 

Carles Pertegaz
Coordinador Programa
FATEC