El passat 28 de maig una representació de FATEC composta pel president Josep Carné, el vicepresident Ramon Tubella i la coordinadora del Projecte Lluitem contra la pobresa energètica, Marta Raventós, es va reunir amb el director de relacions amb entitats i empreses del Síndic de Greuges de Catalunya, Francesc Vendrell, i el seu equip per tal de posar en comú l’experiència recollida en l’aplicació de la reforma del bo social elèctric i explorar possibles vies de col·laboració. També es va tractar la problemàtica de l’escassa utilitat del bo social telefònic.

La reunió va ser altament satisfactòria perquè es va generar una gran sintonia entre les dues parts al reconèixer com a objectiu comú la necessitat de corregir els efectes negatius de l’esmentada reforma. A tal fi, es va acordar organitzar una segona reunió amb la participació d’ENDESA a les mateixes oficines del Síndic. Aquesta va tenir lloc el dia 7 d’aquest mateix mes de juny i hi van assistir per part de la companyia elèctrica el director d’Atenció al client, Miguel Funes, i la responsable a Catalunya, Ana Varela.

En aquesta segona reunió va haver-hi un intercanvi d’experiències en què es van exposar les mancances i els problemes constatats en la tramitació de les peticions i renovacions del bo social, reconeixent ENDESA la situació de col·lapse que havia provocat la reforma. Van manifestar la seva voluntat de col·laborar oferint a FATEC la possibilitat de participar en els seus tallers de formació sobre el bo social, dirigits a persones que han d’informar als interessats.

Per concloure, el director del Síndic va proposar una reunió amb la Delegació del Govern a Catalunya, ja que la normativa sobre el bo social és de competència estatal, però s’ajornarà fins que l’actual govern designi el nou delegat.

 

reunio sindic bo social 01