El 25 juny 2018, l’emissora de radio Betevé i en el seu programa “El matí de BCN”, ha organitzat un debat per parlar dels maltractaments de la gent gran en el que hi ha participat el president de Fatec Sr. Josep Carné, conjuntament amb especialistes del món de l’advocacia, la universitat i la investigació.

En la conversa s’han analitzat els diferents tipus de maltractaments (abús físic; psicològic o emocional; sexual; econòmic; la negligència; l’abandó, i la vulneració de drets), i com es pot lluitar contra la invisibilitat i l’aïllament que comporta aquest fenomen.

També s’ha posat sobre la taula les necessitats i mancances que existeixen per aconseguir una bona visualització i sensibilització sobre aquest problema, així com la urgència de treballar tots plegats per la seva eradicació i, la prevenció en tot els seus àmbits, ja sigui en el si de la família, Centre Residencial o en l’àmbit de la societat en general.

 

debat beteve 01