Des de l’Institut d’Ensenyament Secundari D’AURO de Santpedor un grup d’alumnes encapçalat per Emma Ruiz va demanar a Fatec informació sobre les persones d’edat, donat que estan fent un treball de recerca sobre la gent gran i com a continuació d’enviar-los molta documentació sobre diversos temes relacionats amb els grans, van invitar al Sr. Mario Cugat del gabinet d’estudis de FATEC a donar una xerrada als tres cursos de 4t. d’ESO, amb el suport i aprovació de la seva professora Sra. Sílvia Castaño. Hi varen assistir uns 65 alumnes.

El Sr. Cugat va treballar el fer-los conscients de que tots som ciutadans de ple dret, al marge de l’edat, que ells també seran grans, amb una esperança de vida fins els 90 anys aproximadament i per tant han d’admetre que la vellesa no es una situació de anormalitat, sinó una particularitat com les que tenen les diferents edats i situacions. Només un 5% aproximadament de persones jubilades estan en situació de dependència o llarga malaltia i en residències. En el futur que arriba, els grans seran més nombrosos i més sans, culturitzats, dinàmics i actius i ells, els alumnes, seran aquestes persones grans.

El Sr. Cugat els va dir que, al mirar-los, veia als futurs dirigents de Catalunya, tant en l’àmbit polític com en el professional, laboral, científic, cultural, docent, artístic, etc. el que li mereixia un gran respecte.

L’acolliment, la participació amb preguntes i qüestions que havien preparat a classe anteriorment, l’atenció i la simpatia mostrada al Sr. Cugat varen ser molt destacades i agraïdes.

 

institut santpedor 01

 

institut santpedor 02

 

institut santpedor 03

 

institut santpedor 04