El 13 de febrer 2019, la FATEC ha estat invitada a comparèixer en al Parlament de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de les Politiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, que ens ha permet fer reivindicacions a fi de que ens portin a aconseguir una bona i efectiva millora de la qualitat de vida dels mes grans. Ho hem fet des de aquest set punt de vista:

  1. Reclamar que s’enforteixin els drets de les persones grans amb la lluita contra la discriminació per edat
  2. Demanar que es garanteixi un enfocament de cicle vital en l’àmbit laboral
  3. Garantir pensions adequades i ingressos suficients a la vellesa
  4. Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat a través d’un sistema de salut centrada amb la persona
  5. Garantir l’envelliment actiu, per promoure el benestar de la gent gran
  6. Permetre l’accés universal als bens, l’habitatge i els serveis per les persones grans
  7. Empoderar a les persones grans perquè participin plenament en la vida social, cultural i democràtica.

Han estat present en aquesta Comissió els representants de Benestar del diferents grups parlamentaris de la Cambra, que ens ha permès debatre sobre tots aquest temes que tant afecten a la gent gran.

 

parlament 01