El passat 11 de febrer de 2019, les càmeres de TV3 van venir a FATEC a gravar una entrevista per parlar sobre alguns productes financers que poden complementar les pensions. Es van tractar la Hipoteca Inversa i els plans Vitalicis contra entrega de l’habitatge.

Els van atendre el Sr. Enric Ollé, Membre de la Junta Directiva i Portaveu i el Sr. Mario Cugat del Gabinet d’estudis. Varen explicar que a l’any 2003 a Fatec es va tenir noticia de la Hipoteca Inversa i d’immediat es va convertir en l’impulsor d’aquest producte gestionant la seva implantació en els diferents Caixes i Bancs i actuant front a diverses Institucions estatals per la seva inclusió i reconeixement per el Congres de Diputats en la modificació de la Llei Hipotecaria feta a l’any 2007. La entrevista els va permetre poder explicar les avantatges i inconvenients de cadascun d’aquets productes i les repercussions positives que poden tenir per la gent gran.

L’entrevista s’emetrà en el programa “diners” que emet TV3 desprès del TN Vespre els propers dimarts i dimecres 19 i 20 de febrer de 2019.

 

entrevista tv3 01