El dia 22 de maig de 2019, BTV en el programa “El matí de Barcelona”, va convocar a persones representatives del sector de gent gran per parlar sobre: “Què li demanem als candidats a l’Alcaldia de Barcelona en relació a la Gent Gran”

Van participar el Sr. Enric Ollè de FATEC, el Sr. Mario Cugat del Consell Assessor de Gent Gran de Barcelona, el Sr.Ole Thorson de AP(A)T, el Sr. Prudenci Vidal de Marea Pensionista i la Sra. Maria Cross de la Fundació Amics de la Gent Gran.

Per part de Fatec es va presentar un llistat de demandes que gairebé totes eren compartides o semblants a les propostes dels altres participants i que adjuntem.

En particular, el Sr. Cugat, en nom del Consell Assessor de Gent Gran de Barcelona, va informar que l’Ajuntament cessant ha redactat i aprovat un document importantissim amb el títol: “Estratègia sobre el Canvi Demogràfic: Una Ciutat per a tots els cicles de vida 2018-2030

Que es un programa molt complet d’actuacions concretes, definides i comprovables per atendre al proper increment de l’envelliment a Barcelona. Per això el Consell demanda a tots els Grups Municipals i a l’Alcalde del nou Ajuntament que facin seu aquests document i el posin en marxa immediatament com una part bàsica del seu mandat.

 

btv eleccions municipals

 

 

ELECCIONS MUNICIPALS A BARCELONA 2019

BTV - NOTES PER UNA ENTREVISTA

OPINIONS i PROPOSTES PER UN NOU AJUNTAMENT

22 de maig de 2019

 

 • Enfortir i ampliar la difusió i implicació del comerç en general, institucions diverses de barri i el veïnat al programa RADARS.
 • Atenció a la progressiva obligació de fer qualsevol gestió per mitja de caixers automàtics i altres aparells ofimàtiques, per persones grans incapaces d’actuar amb aquestes eines.
 • Autobusos: tècniques mecàniques al arrancar i al frenar que impedeixin la brusquedat que ja ha ferit a moltes persones. El metro i el tramvia no tenen aquest problema.
 • Ajudar a trencar estereotips sobre tants grups o persones: grans, joves, immigrants, ètnies diferents, etc.
 • Actuacions municipals contra els nous propietaris d’immobles vells que expulsen a persones grans, antigues inquilines, al final de la vida, amb augments del lloguer o desnonaments, el que significa destruir una historia, us records, unes vivències de tota una vida.
 • Actuacions municipals contra els desnonaments de persones diverses deutores de lloguer o hipoteca, sense dotar d’una vivenda alternativa en condicions econòmiques assumibles.
 • Informar mes àmpliament a la ciutadania dels ajuts, programes socials i prestacions diverses, amb finançament total o parcial, amb explicació dels procediments per obtenir-los.
 • Potenciar les superilles com a millora de l’organització i eficiència de les prestacions i serveis al veïnatge, en particular les prestacions sociosanitaries i mediques però no a la supressió de la circulació i l’aparcament de vehicles.
 • Augmentar el nombre de vivendes amb serveis tant necessàries per persones amb falta de recursos, solitud, etc. i que son tant ben acceptades per els usuaris actuals.
 • Difondre abastament el document de voluntats anticipades i les seves avantatges.
 • Que els mitjans com BTV, TV3, Catalunya radio, etc. facin programes de difusió de l’associacionisme i el voluntariat, presentant a entitats significatives de cada àmbit, introduint el tema en episodis de series catalanes, etc.
 • El problema de les voreres, bicicletes, patins i altres enginys.
 • Xarxa d’autobusos: disminuir la distancia entre parades.
 • Programa urgent d’increment de il·luminació nocturna dels carrers per augmentar la seguretat de persones i botigues.
 • Fomentar el civisme amb programes que difonguin noves obligacions del ciutadà sobre soroll, convivència als espais públics, respecte al mobiliari, etc, igual que s’ha fet, i be, amb el reciclatge, les deixalles de gossos, l’ús de les papereres, etc.
 • Que tots els partits politics que es presenten a les eleccions 2019 a l’Ajuntament de Barcelona, es comprometin a que el Ple Municipal adoptin com a pròpia l’Estratègia sobre Canvi Demogràfic i Envelliment: una ciutat per a tots els cicles de vida 2018 – 2030 aprovada per el Ple censant i actualment vigent.

156 fulls- catàleg de serveis a la g.g. – recerca i planificació –
envelliment actiu – ciutat amigable – convivència intergeneracional –
dret a la ciutat al llarg de la vida – eixos estratègics

 • Dintre del pla d’adaptació de la ciutat a l’envelliment progressiu i important, la millora dels parcs, amb creació de mes llocs de d’ombra.