Objectius 8, 3 i 4 de l’Agenda 2030

FATEC – Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, en col·laboració amb el CSIC – Consell Superior d’Investigacions Científiques – Generalitat de Catalunya i el GÖGG – Grup d’Opinió Gent Gran, el passat dia 27 de novembre va reprendre el Cicle “Ciència, Societat i Envelliment” , tot iniciant el seu XIV any acadèmic 2019 – 2020 , en col·laboració amb el CSIC.
A la Residència d’Investigadors del CSIC es va poder presentar el treball de recerca i de debat “AGENDA 2030 a CATALUNYA: EL QUÈ. I, EL COM ? I, QUI? – amb tres objectius de l’Agenda 2030”, que el Grup d’Opinió GENT GRAN ha treballat, debatut i consensuat i el posa a disposició de qui li sigui convenient, que son:
• Treball digne i creixement econòmic. Per promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les persones.
• Salut i Benestar. A fi de garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats
• Educació de Qualitat. Per garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida
Els ponents redactors del treball van presentar reflexions i propostes referides als Objectius 8, 3 i 4 de l’Agenda 2030. Tot seguit de la presentació de cada Objectiu es va obrir un ampli torn d’intervencions per part dels participants.
Els participants convocats tots són directius de FATEC i del GÓGG acompanyats de representants d’algunes Fundacions i Entitats dedicades a les problemàtiques de la ciutadania gran.
És l’inici d’una campanya de divulgació i d’aportacions als Objectius de l’Agenda 2030.

agenda2030 1

agenda2030 2

agenda2030 3