Hem participat en la XII Jornada Carles Vallbona “PAAS I SOSTENIBILITAT: QUINS SÓN ELS PROPERS PASSOS?”
PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut a través de l’activitat física i alimentació saludable), té com objectiu el de sensibilitzar a la població perquè percebi com assumibles opcions que promoguin la salut i per tant pretén desenvolupar accions informatives i educatives centrades en la problemàtica de determinats estils de vida.
En aquesta ocasió hem analitzat i fet propostes per impulsar canvis positius en l’entorn i en les persones amb èmfasi especial en els infants, adolescents, joves i en les persones grans, s’ha abordat el tema de plàstics d’ús alimentari, menjar preparat, urbanització creixent, transport contaminant.... Com ens influeixen? I sobre tot com hi podem influir?
Ha estat una jornada molt profitosa amb una participació transversal que va des de el propi departament de Salut conjuntament amb d’altres departaments de la Generalitat, ajuntaments, fundacions, centres universitaris i de recerca, indústria, i entitats socials com la nostra.
Aquest pla té com a objectiu la capacitació de les persones per prendre decisions informades sobre la seva salut com també desenvolupar entorns generadors de salut que van des de l’àmbit escolar pels més petits, fins a les persones grans.

PAAS 01

PAAS 02

PAAS 03