La FATEC, com a entitat social de Catalunya hem assistit en l’acte de presentació solemne del “PLA DE DRETS HUMANS A CATALUNYA”, que es va celebrar en el Palau del Parlament, el passat 10 desembre 2019, coincidint que era el dia Internacional dels Drets Humans.
L’acte va estar presidir pel M. Hble. Sr. Roger Torrens acompanyat del Síndic de Greuges Il·lm. Sr. Rafael Ribó i del president de l’Institut de Drets Humans a Catalunya Sr. David Bondia, van intervenir en la presentació professors i experts en drets humans del món Universitari que en els seus parlaments van explicar les mesures d’implementació del pla.
Aquest pla recull mesures i accions concretes en cadascun dels drets al voltant de la igualtat, el pluralisme, la participació, la paritat i la interseccionalitat. El procés de debat va començat amb les més de 100 àgores que s’han realitzat arreu del territori i ha d’acabar amb l’elaboració d’un document definitiu que serà sotmès a la consideració del Parlament i del Govern de Catalunya.
D’aquesta manera, el Pla s’haurà de concretar en lleis, pressupostos i polítiques públiques a curt, mitjà i llarg termini per donar compliment a les mesures proposades, com també establir un control de seguiment que n’avaluï l’eficàcia real.
El document compila un conjunt de vint-i-sis drets dels que cal destacar els que estan relacionats amb la: Sanitat – Cultura – Llengua – Democràcia garantida – Pau – Autogovern – Igualtat – Treball – Habitatge – Medi ambient – Llibertat – Gent Gran – Infància - Ensenyament, etc. etc.
Tot per tenir dret a una vida digna a les necessitats del segle XXI.

ActeDretsHumansParlament