elderly driving 1200x800

El dia 22 de novembre de 2021, Catalunya Radio, en el programa dels “Matins” va entrevistar al Sr. Mario Cugat, del Gabinet d’estudis de Fatec, donat que responsables dels Departaments de Tràfic de la Generalitat i de l’Estat i alguns mitjans de premsa, una vegada més, han posat en qüestió la conveniència de limitar l’edat de les persones grans per poder tenir carnet i conduir vehicles.

El posicionament de Fatec, que va expressar en la breu entrevista emesa, ha estat i es que no es possible, per raons de equitat i no discriminació i inclòs jurídiques, aquesta limitació que sí pot fer el metge quant fa les revisions al demanar o renovar el carnet, reduint a 1, 2, etc. els anys en vigor del carnet contra els cinc que estableix, amb caràcter general, la normativa.

Podreu conèixer be aquest posicionament de Fatec al següent document:

CONSIDERACIONS SOBRE EL DRET DE LES PERSONES D’EDAT A CONDUIR VEHICLES