PAAS1

L’Agencia de Salut Pública de Catalunya, el 2 de desembre 2021, ha organitzat la XIV jornada PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut mitjançant l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable) en la que la FATEC hi ha estat convidada per reflexionar i proposar activitats en els entorns d’aquest Pla.

La jornada ha permès treballar en les quatre àrees d’activitat: l’envelliment saludable; l’alimentació per a infants de 0 a 3 anys; la promoció de l’activitat física per a infants i adolescents i el PAAS en el marc de la pandèmia.

La Sra. Assumpció González Mestre com a vocal de la Junta directiva de FATEC ha participat en el grup sobre envelliment actiu que ha permès identificar i debatre aspectes relacionats amb propostes de futur i línies d’acció prioritàries.

mano indicadorDetecció precoç de la fragilitat i prevenció de la dependència i la discapacitat.

mano indicadorSensibilitzar sobre l’edatisme.

mano indicadorReduir la bretxa digital.

mano indicadorPromoure, a través del PINSAP, un disseny urbanístic de les ciutats i els pobles que facilitin l’envelliment actiu.

 

Per posar en context la jornada, en l’acte inaugural la Professora Montserrat Celdran ha impartit una conferencia sobre “Què és edatisme i perquè ens hauria de preocupar”.

Ha estat una jornada amb una molt bona participació per part dels assistents, en la que s’han debatut i identificat aspectes amb propostes de futur que permetin la millor de la qualitat de vida.