El 17 desembre 2021 s’ha realitzat una taula rodona per parlar, debatre i reflexionar sobre el repte de la integració sociosanitària, aquesta jornada organitzada per ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), on hi ha participat la Sra. Cinta Pascual com a presidenta de ACRA , Sra. Aina Plaza directora general de Planificació en Salut, Sra. Montserrat Vilella directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, i la Sra. Mercè Mas membre de la Junta Directiva de FATEC en representació de les persones grans.

En el transcurs de la jornada s’ha fet palesa de la necessitat de reforçar i empoderar el model de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), per posar les persones al centre com una evidencia científica i les seves necessitats, però que estigui ple de contingut.

S’ha comentat que en el moment àlgid de la pandèmia la capacitat de resposta sanitària era insuficient. El pla de Salut 2010-2025 posa entre les seves prioritats el desenvolupament de la ACP, creant l’Agencia d’Atenció Integrada.
Per tirar-ho endavant es clau una coordinació general, no nomes entre els sectors social i sanitari, sinó que és necessari la participació de les persones grans en el procés de disseny.

La Sra. Mercè Mas de FATEC va explicar el interès del molts dels seus membres per la ACP, com també del projecte de visita de residencies que desenvolupa FATEC amb el suport de la Diputació de Barcelona. Defensant la postura de la gent gran, ha fet èmfasi que davant l’afectació de la pandèmia i els efectes en la gent gran s’ha fet una exacerbació del edatisme on no s’ha tingut en compte la nostra situació de salut, sinó la nostra edat, on ens em vist sotmesos a un triatge en el moment de rebre les atencions necessàries. No s’ha respectat el nostre dret a la atenció sanitària. El que ha passat ha estat tan brutal, tan negatiu que ha evidenciat que la cura a les persones grans i en especial en les residencies s’ha de reenfocar.

El paradigma de la a ACP ha de ser el model per atendre a les persones com a persona única i irrepetible tenint en compte les seves condicions físiques, intel·lectuals, creences ètiques i religioses, entre altres.
Cada persona té el seu caràcter, La seva valoració del que es per ella qualitat de vida, interessos, història de vida, circumstàncies familiars, les seves capacitats socials, necessitats de salut i preferències. Aquestes característiques han de ser la base per a la planificació de serveis, gestió de l'atenció, desenvolupament personal i seguiment de la qualitat.

Com a conclusió es va evidenciar la predisposició del departament de salut i de drets socials de treballar plegats per la construcció d’una bona integració sociosanitària.

 

 

acra 1 acra 2