reunioFPT 1

El dia 23 de febrer de 2022, a la seu de FATEC, es varen reunir Adriana Flores, Julia Capdevall i Jordi Muñoz, alumnes del Curs de Dinamització Cultural a la Fundació Pere Tarres, amb el Sr. Cugat del Gabinet d’estudis per conversar sobre les activitats, posicionaments i visió de futur de la Fatec en el tema de la relació intergeneracional, de quina conversa volien extreure informació i dades per el seu Projecte de Final de Curs.

Va ser una trobada intensa, en la que, per part de Fatec es va detallar, els seus objectius generals relacionats amb les persones d’edat i les activitats i programes mes destacats que estan en marxa, interessats, en particular en saber si Fatec tenia programes conjunts amb joves.

Però es va dedicar molta part a explicar el posicionament de Fatec vers el mon juvenil, col·laborant en varies activitats puntuals amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i altres organismes municipals semblants.

Fatec veu als joves com els futurs gestors del País, els seus dirigents en tots els àmbits de la vida d’una societat, que la relació ha de ser i es d’igual a igual i que l’edat i l’experiència de vida dels majors serveixi, únicament, per ajudar sense imposicions en el disseny i la gestió diària, entenent que la formació del jove, per l’avenç dels coneixement i les tecnologies, es superior a la que pot tenir una persona gran de mateix ram, i que la seva aportació ha de ser en base a experiències semblants anteriors amb o no èxit i profit.