AjutMutu 1
AjutMutu 2

 

x ajutmutuA la tarda del passat 11 de maig i a la seu de la Residència d’Investigadors CSIC, després de més de dos anys sabàtics, es va poder prosseguir el Cicle CIÈNCIA, SOCIETAT i ENVELLIMENT amb una JORNADA dedicada a L’ A J U T M U T U.


• El Dr. Lluís CALVO va inaugurar la JORNADA fent referència a l’activitat desenvolupada al llarg dels anys acadèmics de la continuada celebració del Cicle que ha fet atenció a problemàtiques que relacionen la Ciència amb la Societat i el fet i les seves problemàtiques de l’Envelliment. Celebrant la satisfacció de poder fer represa del mateix després d’haver-se interromput per causa de la pandèmia que tant ens està afectant.

Significant la intencionalitat de prosseguir la col·laboració entre FATEC i la Delegació del CSIC a Catalunya.

El Dr. CALVO va remarcar l’avinentesa de dedicar la JORNADA a l’AJUT MUTU davant les incògnites d’immediat futur que ens manifesta la pandèmia: problemàtiques sanitàries, de residències, de soledat no volguda, d’augment de malalties mentals i fins i tot de suïcidis. Hem caminat cap una societat individualista i de cop i volta ens adonem de la necessitat i de les aportacions de l’AJUT MUTU.

• Tot seguit va fer la presentació del ponent de la JORNADA Dr. Alvaro GIRÓN, Investigador del CSIC en Història de la Ciència.

El Dr. GIRÓN va desenvolupar una ponència ben documentada i va presentar-nos la figura i l’obra de PIOTR KROPOTKIN . I va aprofundir en la seva aportació intel·lectual i proactiva referida a l’AJUT MUTU.
De manera ben didàctica ens va anar comunicant els trets que caracteritzen el desenvolupament de les activitats d’AJUT MUTU. Que són el centre de l’activitat de la persona que actua com a voluntària i de les organitzacions de voluntariat.

• Acabada la seva exposició es va efectuar un debat amb intervencions d’uns quants dels participants a la Jornada que totes elles van ser correspostes per encertades ampliacions i opinions del ponent Dr. Girón.

• Essent bon complidors dels temps disponibles es va passar a la segona part de la JORNADA amb un panell d’EXPERTS format pels Sr. Guillem LLORENS i Sr. Daniel SALVADOR. Al programar la JORNADA es va procurar demanar les comunicacions d’un parell de persones quina activitat social i professional tingués la dimensió de l’AJUT MUTU en la pràctica del dia a dia. Una d’elles en un aspecte ben generalista i l’altra amb aspectes de dedicació referits a persones grans.

• En Guillem LLORENS és Arquitecte Tècnic. És President de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que agrupa el cooperativisme de treball, l’agrari, d’ensenyament, d’habitatge i de consum. President de l’Associació de l’Economia Social de Catalunya, que aglutina el cooperativisme, l’economia solidària, el mutualisme i el tercer sector.

Va destacar en la seva intervenció el sentit d’AJUT MUTU i de COL·LABORACIÓ que constitueixen el treball COOPERATIU. Així com la professionalitat que cal que tinguin els membres d’una cooperativa i , a més del seu valor social, la dimensió econòmica que tenen.

• En Daniel SALVADOR és Economista. Especialitzat en projectes de cura, envelliment saludable i estratègies en front la soledat no volguda de les persones grans. Llarga trajectòria en l'àmbit social en responsabilitats de gestió econòmica, RRHH, captació de fons, serveis d'atenció a les persones i innovació social. Professionalment dedicat a responsabilitats de Direcció Tècnica en Projectes en ONGs, Residències i Centres de Dia per a Gent Gran.

Va destacar les problemàtiques de soledat no volguda. I explicitar la figura de la persona voluntària i les organitzacions i entitats de Voluntariat.

• Tot seguit de les documentades i mostres de vida de les dues persones expertes es va encetar el segon debat amb intervencions dels participants a la Jornada. Debat que mostrà les implicacions que tots plegats – el ponents experts i les persones participants – viuen dimensions vàries però ben definides dedicacions on l’AJUT MUTU és essencial. Constitueix la raó d’ésser.

• La JORNADA va acabar puntualment amb una sentida intervenció com a cloenda del President de FATEC, Sr. Josep CARNÉ.

 

Amb la col·laboració de:

x logo residenciaCSIC

 

 

RESIDÈNCIA D'INVESTIGADORS CSIC – GENERALITAT DE CATALUNYA

 

 

 

 

 

 

 

fatec600

 

FATEC - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA