A la seu del Espai Endesa, a Barcelona, el dia 8 de juliol de 2016, Iniciativa per a la Reforma Horària va presentar l'Anuari 2016, en nom de Fatec va assistir a l'acte el Sr. Mario Cugat del Gabinet d'estudis de Fatec.

Amb una benvinguda de la Sra. Isabel Buesa en nom d'Endesa, varen intervenir els Srs.:

  • Joan-Francesc Pons de la UB.
  • Lluís Casado del Consell dper la reforma horària
  • Josep Ma. Canyelles de Respon.CAT
  • Ricardo Alfaro de AEDIPE

Varen presentar l'Anuari i varen detallar les nombrosos avantatges d'un canvi racional de Meridià astronòmic i de una nova distribució dels horaris per tal de racionalitzar els temps, guanyar eficiència, ampliar el temps lliure i millora la qualitat de la vida de les persones, fent-ho de forma consensuada amb tots els àmbits implicats i de forma progressiva.

Tancà l'acte la Hble. Consellera de Presidència, Sra. Neus Munté destacant la importància del tema i el compromís del Govern i del Parlament en anar arribant a aconseguir la reforma.