El 30 novembre 2022, s’ha realitzat la XXXIX Assemblea General de FATEC, en la que hi hagut dues parts, la primera una Assemblea Extraordinària on s’ha aprovat la modificació dels nostres estatuts a fi de poder donar validesa als acords que es prenguin de forma telemàtica a les reunions i assemblees de FATEC, concretament s’han modificat el article 18 en els punt 1 i 2, així com també el article 28 en els seus punts 1 i 2.

Posteriorment i d’acord amb la convocatòria s’ha realitzat l’Assemblea General Ordinària on s’ha presentat i aprovat l’estat de comptes i el pressupost corresponents. El vicepresident Jordi Romero ha presentat la memòria d’activitats i el president Josep Carné ha transmès en el seu discurs la necessitat d’unir-nos per reivindicar i demanar que s’apliquin mesures que aportin respostes a les propostes per aconseguir avanços en el drets del benestar, tanmateix fer pinya, perquè igual que el mon casteller perquè l’enxaneta pugui culminar el castell ha de tenir una bona base, per aconseguir que se’ns respecti els nostres drets s’ha d’anar tots a una.

S’ha aprofitat aquesta trobada perquè el Bufet d’advocats Escura ens fes una presentació de com hem d’aplicar la llei de protecció de dades a les nostres entitats al temps que poder fer un repàs del nostres drets i deures en aquesta matèria.

Cal destacar la bona participació dels assistents en el torn de paraules per aportar els seus suggeriment comentaris, i propostes de com podem millorar la qualitat de vida de les persones grans per gaudir d’un envelliment digne.

assembleagral 1a assembleagral 1 assembleagral 2