FcioObraMaria 1
FcioObraMaria 2

 

El 14 desembre 2012 a la sala d’actes de l’ajuntament de Pineda, es va presentar la convocatòria d’ajusts de la Fundació Obra Social de Maria amb la presencia del Il·lmo. Alcalde Sr. Xavier Amor, autoritats local i del Consell Comarcal.

En aquesta mateixa jornada es va presentar el projecte “Prevenint la Solitud” que s’està portant a terme conjuntament la Fundació Obra Social de Maria, la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a més de compta amb el suport dels ajuntaments de Calella, Pineda, i del Consell Comarcal del Maresme.

Els presidents de FATEC i la Fundació Obra Social de Maria, es van ocupar de explicar que el projecte podrà servir per aportar eines que permetin detectar i mitigar la solitud no volguda a l’espera de que ens doni informació real i dades concretes per reduir les patologies cognitives i físiques que ocasiona la soledat, al efecte d’implementar un model d'intervenció basat en els principis de prevenció, acció comunitària i voluntariat.

Es va fer especial èmfasis amb la necessitat de la col·laboració dels voluntaris que degudament documentats i formats poden ajudar al efectes beneficioses sobre la salut, i l’autoestima de les persones ateses.

FcioObraMaria 3