parlamentResidencies 1
parlamentResidencies 2

 

 

parlamentResidencies 3
La Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya ha creat el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (GTAICRE) per a fer una anàlisi acurada, amb perspectiva, sobre les causes de l’impacte de la pandèmia en les residències.

En el marc del pla de treball aprovat pel GTAICRE es va acordar l’audiència de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec), davant els membres del Grup de Treball, compost per un representant de cada grup parlamentari, i també davant d’un professional de l’àmbit sociosanitari designat per cada grup parlamentari per a assessorar-los en els treballs que tenen encomanats.

El 16 de desembre de 2022 el president Josep Carné va comparèixer davant el grup de treball per aportant les reflexions de com hem viscut, la gent gran la pandèmia del COVI-19, tant en les residencies com en el domicili i els efectes sanitaris, cognitius i social de la mateixa.

Tanmateix s’ha reivindicat que cal dissenyar un nou model d’atenció de llarga durada que tingui en compte: la diversitat en la vellesa, que aposti per a un repartiment més just de les cures, que reconegui el seu valor social i no afavoreixi la seva precarietat, i que posi en el centre els drets de les persones grans a continuar decidint sobre la seva vida.

Podeu veure la compareixença al canal del parlament clicant AQUI