ParlamentVoluntariat 1
ParlamentVoluntariat 2

Actualment el Parlament de Catalunya està tramitant el Projecte de llei de foment de l'associacionisme. I per fer aportacions a la mateixa, la FATEC em estat convocats a una Compareixença davant els grups parlamentaris a fi de que puguin recollir i incorporar en el text final aquestes aportacions.

El 19 desembre 2022 el president de FATEC Sr. Josep Carné va exposar davant dels Diputatats/des representants dels grups parlamentaris, el posicionament de la Federació amb una anàlisis dels aspectes positius i dels aspectes que considerem s’haurien d’adaptar per aconseguir que les persones i les entitats de gent grans participem de forma activa en el voluntariat per aconseguir un envelliment actiu i fugir de l'ansietat, afavorir la connexió social, com el de disminuir el risc de patir depressió i soledat.

Desprès de la seva exposició i donant resposta a les intervencions dels diputats portaveus dels grups parlamentaris es va poder reivindicar que les persones grans formem part de la societat i que s’ha de respectar, protegir els nostres drets per viure en un mon de dignitat, llibertat i justícia. Esperem que la nova llei ens hi ajudi a crear inspiracions i eines per una participació activa en els programes de voluntariat que animi a les persones grans a aixecar-nos de la butaca i passar a l’acció desprès de la jubilació.

Es pot veure la compareixença al canal del parlament en el següent enllaç :


Canal Parlament : Compareixença FATEC sobre foment de l'associacionisme