El dia 20 de juny de 2016, el president Sr. Josep Carné, acompanyat dels Srs. Josep Cayuelas i Mario Cugat varen tenir una entrevista de presentació i treball amb el president del Casal, Sr. Andreu Contijoc i els membres de la Junta Srs. Esteve Serrat, Joan Hernandez, Ma. Dolors Mas i Isabel Casadevall.

També varen assistir la Ilm. Sra. Carme Trillas, 3a Tinent d'Alcalde, responsable entre altres assumptes dels temes de gent gran i la Sra. Maite Delgar, Treballadora Social a l'Ajuntament.

El Sr. Carné va fer una detallada presentació de Fatec, de les seves activitats, projectes, feines desenvolupades, fites obtingudes sobre diversitat de temes treballats per millorar la qualitat de vida de les persones jubilades, llocs i àmbits en els que es participa i col·labora a nivell local, català, estatal i internacional.

Per part dels membres de la Junta es varen detallar abastament els assumptes que els preocupen i se'ls hi va donar resposta, solucions, i informacions que accedissin a entitats a on trobar ajut i respostes. Es va fer entrega de diversa documentació de Fatec.

La trobada va ser d'allò mes interessant i important i es va quedar en convocar per una nova ocasió a l'altre Casal de Manlleu i traslladar el parlat al Consell Comarcal.

 

casal-manlleu-01