Dins del marc de les relacions intergeneracionals, la setmana del 6 al 10 de juny 2016, la FATEC va acollir a quatre alumnes del "Lycée Française de Barcelona", del nivell francès de "seconde" equivalent al nivell espanyol de 4º de ESO, per fer unes sessions de formació i pràctiques per conèixer de prop el món de la gent gran.

El vicepresident de Fatec Sr. Ramon-Ricard Vidal y Plana va actuar de tutor del seminari coordinant la formació dels alumnes, amb unes jornades teòriques d'informació sobre la Fatec, i l'univers de la Gent gran tant a Catalunya com a Europa. També es van efectuar visites a Casals, Centres Cívics i Entitats que donen servei a persones amb dependència de Barcelona, acompanyats pels delegats de Fatec als diferents districtes territorials, per poder conèixer de prop la vida i les inquietuds de la gent gran.

La setmana va concloure amb un anàlisi de les experiències viscudes pels alumnes participants, on van manifestar la seva satisfacció per haver tingut l'oportunitat de viure i conviure de prop en el món de la gent gran.

 

liceu-frances-01