El dia 2 de juny de 2016 els Srs. Josep Cayuelas i Mario Cugat varen visitar al Subdirector General d'Equipaments Cívics i Activitats, Sr. Francesc Molina, acompanyat de la Sra. Sònia Badó, per parlar del programa "Mou-te Amb Gran Seguretat" i les previsions per aquest exercici.

Vist els problemes pressupostaris i legals per adjudicar una subvenció al programa, al menys de moment, aquest queda en suspens i Fatec, dintre de les seves reduïdes possibilitats financeres continuarà fent aquestes xerrades en el marc del seu programa "Educació viària per a la gent gran".

El Sr. Cayuelas entregà el text que fa servir per fer les xerrades i per tal de que sigui validat per el Servei Català de Transit, se li enviarà el text per la seva aprovació.

S'acorda anar seguint el tema i mantenir informada a la Subdirecció General de la marxa de les nostres xerrades.